Samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus

I Sustainable Business Solutions samarbejder vi med Erhvervsakademi Aarhus for at sikre det bedst mulige udbud af kurser og uddannelser inden for bæredygtighed. Vi er her for at hjælpe virksomheder med bæredygtighedsopgaver, og en vigtig del af vores arbejde er at styrke virksomheders evne til selv at håndtere udfordringerne – også efter vores projekt er afsluttet.

Bredt udbud af uddannelse og kurser

Sammen med Erhvervsakademi Aarhus tilbyder vi et bredt udvalg af kurser, fag og uddannelsesforløb inden for bæredygtighed. Hvis du eller din virksomhed har behov for særlige kompetencer, der ikke dækkes af det eksisterende kursusudbud, eller en specifik sammenhængende plan på tværs af alle organisationens niveauer og afdelinger, vil vi hjælpe med at skitsere hvordan dette kan dækkes ind i samspil med Erhvervsakademi Aarhus. Du kan enten deltage i et eksisterende uddannelsesforløb eller få hjælp til at skræddersy et til din virksomhed.

Læs mere om Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser i deres bæredygtighedsunivers.

Tilskud fra staten (SVU)

Når du deltager i en uddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus, har du mulighed for at søge om tilskud fra staten via Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-ordningen). SVU-ordningen støtter efter- eller videreuddannelse af medarbejdere inden for arbejdstiden, og man har derfor som virksomhed mulighed for at få støtte som erstatning for den tid medarbejderen er væk. Betingelserne for at opnå SVU kan variere for medarbejdere og kurser, ligesom der også gælder betingelser for arbejdsgiveren.

Mulighed for ECTS-point

Vores samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus giver dig også mulighed for at opnå ECTS-point gennem vores uddannelse i bæredygtighedsledelse, Sustainability Management i praksis (SMip). SMip er en konkret og handlingsorienteret uddannelse designet til dig, der arbejder med ESG og bæredygtighed. Efter gennemførelse af kurset kan du mod et gebyr på 2.500 dkk tage en eksamen hos Erhvervsakademi Aarhus og optjene 5 ECTS-point.

Tilbage til kursusoversigt

 +

Har uddannet sig via vores træningstilbud

 +

Har deltaget på et af vores live online webinars

  af 5

Er den gennemsnitlige tilfredshedsscore fra vores deltagere

Det siger deltagerne

”Jeg synes det er positivt, at kurset favner så bredt, som det gør. Frem for et fokus på hot topics, som verdensmålene eller cirkularitet alene, så starter vi fra bunden og får det hele med. I mit arbejde har jeg mest arbejdet med social bæredygtighed. Derfor er det godt at få et bedre indblik i de andre aspekter af ESG. Jeg erindrer ikke før at have deltaget i undervisning, hvor jeg kunne holde et skarpt fokus gennem mere end 100 slides på én dag.”

Mads Holm, Corporate Responsibility Team Lead, ECCO Holding A/S

”Klimaindsatsen er ikke en blød værdi hos os. Den er både vigtig for vores samfundsansvar og konkurrencekraft, og på kurset fik vi for alvor fat om de værktøjer, vi skal bruge til at styrke vores viden på området. Udover det høje faglige niveau har vi været  rigtig glade for den faglige sparring og netværk med kolleger fra andre virksomheder og andre brancher.”

Louise Schouv Petersen, Projektleder Polar Seafood

”Mit udgangspunkt for at deltage i kurset er få viden og kvalificeret sparring til arbejdet med at gå fra bæredygtighedsstrategi til implementering på det operationelle niveau. Uddannelsen i sustainability management i praksis giver både en solid indføring i bæredygtighed historisk, begrebsmæssigt og lovgivningsmæssigt, såvel som praksisnær viden om, hvordan man bedst sikrer forretningsdrevet bæredygtighed.”

Helle Thorsøe Larsen, Kommunikationskonsulent, Ejendomsselskabet Olav de Linde

“Vi ønsker at være fuldt gennemsigtige på klimaområdet og bidrage positivt til klimaindsatsen i de værdilæder, vi indgår i. Vi var allerede godt i gang med arbejdet, men kurset har hjulpet os med at blive skarpere på regnskabspricipper, rapportering og detaljerne omkring de tre ‘scopes’ for CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen, Controller & CSR Manager, Asetek

”Det overrasker mig, at jeg allerede efter første dag føler, at jeg har fået så meget ud af det. Det er rart at få et overblik over hele området, men det er specielt nyttigt af få den struktur og det fokus, som man ikke selv kan læse sig frem til. Jeg har ansvar for indsamling af data til vores klimaregnskab, så det er der mit fokus ligger her og nu, men kurset har allerede givet mig rigtig meget. Det tegner ret godt indtil videre.”

Karen Bock, Administrationschef, Ejendomsselskabet Olav De Linde

“Jeg har ikke en baggrund indenfor området, så det er rigtig godt med den strukturerede tilgang og det forretningsmæssige fokus i undervisningen. Kangamiut har haft en lidt mere sporadisk tilgang til bæredygtighedsarbejdet, så det er godt at få det her overblik, så vi kan udvikle en helhedsorienteret tilgang og strategi for vores indsatser fremadrettet.”

Annette Mortensen, Management Support, Kangamiut Holding

“Viden om klimahandlinger er en naturlig del af vores fremtidige kompetencesæt, og derfor passer kurset rigtig godt til vores  udviklingsbehov her og nu.”

Ninna Holch, CSR Officer i Spar Nord

”Jeg var spændt på, om niveauet passede til mig, da jeg er relativt ny i sustainability management, men underviseren er rigtig god, og det fungerer bare godt. De historiske nedslag gør det nemt at forstå begreber og baggrunde.”

Nina Larsen, Seniorrådgiver, DKPU FMBA

”Mit udgangspunkt for at deltage i kurset er få viden og kvalificeret sparring til arbejdet med at gå fra bæredygtighedsstrategi til implementering på det operationelle niveau. Uddannelsen i sustainability management i praksis giver både en solid indføring i bæredygtighed historisk, begrebsmæssigt og lovgivningsmæssigt, såvel som praksisnær viden om, hvordan man bedst sikrer forretningsdrevet bæredygtighed.”

Helle Thorsøe Larsen, Kommunikationskonsulent, Ejendomsselskabet Olav de Linde

”Kurset har fungeret godt for mig – før kurset var jeg lidt usikker og tøvende i forhold til, hvordan hele bæredygtighedsagendaen kunne integreres i vores arbejde. Men nu føler jeg mig mere komfortabel i mit arbejde med ESG. På kurset har jeg fået nye indsigter og ny viden om feltet, som jeg kan bruge til at arbejde videre med mål og indsatser for bæredygtighed i Bitten og Mads Clausens fond. Jeg har fået en masse fakta på plads, som kun få i mit faglige netværk har endnu, og som jeg kan bringe i spil i samarbejdet med mine kollegaer og med fondens ledelse.”

Kari Stochholm, Kommunikationschef, Bitten og Mads Clausens fond

“Jeg synes det har været et supergodt kursus. Jeg har været rigtig glad for at få en indsigt i det nye direktiv, der kommer på EU-niveau. Det er klart, hvor overvældende det kommer til at være i fremtiden for store som små virksomheder. Før kurset havde jeg høje ambitioner om at skulle forstå ESG-området. Kurset har helt sikkert givet mig et bedre overblik og en dybere forståelse, selvom det også er kommet bag på mig, hvor komplekst feltet egentligt er.”

Karoline Fogh Gustafsson, Konsulent, Lendager

“Den høje faglighed på kurset har gjort, at jeg har fået helt anden opfattelse af, hvor komplekst ESG-området er. Som sådan har jeg nok en lidt anden indgangsvinkel til hele feltet, men kurset har givet mig ny viden, som kvalificerer og informerer mit samarbejde med virksomheder og andre interessenter i arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg kommune.”

Annette Kjær Sørensen, Centerleder, Arbejdsmarkedsafdelingen, Frederiksberg kommune

”Jeg synes, kurset har været rigtig godt og lærerigt. Det er et komplekst felt med meget at tage fat på. Vi har før arbejdet med bæredygtighed i Fujifilm Diosynth Biotechnologies, men fremadrettet skal vores tilgang til ESG være mere systematisk. Efter min deltagelse i ’Sustainability Management i praksis’, føler jeg mig klart mere komfortabel i min rolle som sustainability manager.”

Jacob Skou, ESG-specialist, Fujifilm Diosynth Biotechnologies

”Der er mange begreber at holde styr på fra starten, så det er godt, at holdene har en størrelse, hvor der er plads til sparring. Jeg er seniorkonsulent i Inspari, og sustainability har været en del af vores strategi i et stykke tid. Vi har især haft fokus på den sociale bæredygtighed, og på kurset opkvalificerer jeg mig, så vi i organisationen kan arbejde systematisk og holistisk med ESG.”

David Kofod Hanna, Senior Consultant, Inspari A/S

”Arbejdet med klima var nyt for mig, men kurset har givet mig en rigtig god grundforståelse af, hvad det vil sige at arbejde med klima og klima-regnskab. Vi kom på en pædagogisk måde hele vejen fra globale principper til konkrete handlinger, og jeg føler mig langt mere parat til at indgå i de opgaver der opstår i arbejdet med klima og svare de interessenter, der ønsker at få uddybet hvad Easyfood gør i klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen, Chief Innovation Officer, Easyfood

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions