Sustainability
Management i praksis

Varetager du sustainability management – som CSR-manager eller specialist indenfor bæredygtighed og ESG? Er du projektleder, funktionschef, selvstændig konsulent eller på anden måde involveret i arbejdet med bæredygtighed i virksomheden?

Så er uddannelsen dit naturlige skridt videre. En uddannelse, der skærer igennem kompleksiteten, giver dig overblik og værktøjer til bæredygtig ledelse på teoretisk, strategisk og operationelt niveau.

Uddannelsen forbereder dig på en fremtid, hvor nye CSR regler, krav, standarder, lovgivning og forventninger presser sig på. En fremtid, hvor din rolle som Sustainability Manager er vigtigere end nogensinde før, og du skal knække koden for bæredygtig ledelse i din virksomhed.

12 grunde til at være med:

 • Få styr på bæredygtighed og managerens rolle i at lede det i praksis
 • Forståelse af din specifikke rolle på det strategiske og operationelle niveau
 • Få praksisnær viden og værktøjer skabt af erfarne bæredygtighedseksperter
 • Personlig adgang til fem erfarne eksperter
 • Få papir på dine kompetencer
 • Det store overblik over feltets terminologi
 • Styr på toneangivende standarder og systematikker
 • Tjek på CSR lovgivning og krav til rapportering og kommunikation
 • Nyt netværk med dine medkursister
 • Du bliver en eftertragtet ressource i virksomheden
 • Kompetencer, der gør dig i stand til at gøre en bæredygtig forskel

Den 12. grund er, at vi brænder for at skabe kvalitetsundervisning. Vi er modstandere af slides, der minder om væltede ringbind, og tilhængere af inspirerende formater, der følger didaktiske og pædagogiske principper. Kun sådan bliver bæredygtighedskomplekserne til at forstå. Vores deltagere på Klimakurser.dk giver vores kurser en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 4,6/5 og tilfredshed med undervisningen på 4,9/5.

Holdet bag uddannelsen har mange års praktisk erfaring med bæredygtighed i alt fra startups over produktionsvirksomheder til børsnoterede og internationale koncerner, og har herudover stor ekspertise inden for netop udvikling af træningsprogrammer. Forløbets form og indhold er dermed baseret på førstehåndserfaring med, hvad der skal til for at lede bæredygtighed i praksis.

Den direkte vej til forretningsdrevet CSR

Uddannelsen bygger på en gennemprøvet læringsmodel, vi har brugt på mere end 350 uddannelsesforløb inden for bæredygtighed. Modellen hjælper med alt fra de store perspektiver over grundlæggende principper for de metodiske tilgange til praksis for forretningsmæssig implementering.

Uddannelsen består af 6 undervisningsdage med to ugers mellemrum. Forløbet starter med at skabe et overblik over de store perspektiver og de gængse terminologier og standarder inden for bæredygtighed. Herefter flyttes fokus mod de principper og den strategiske og operationelle praksis og rapportering, som en manager skal kende og navigere efter for at kunne håndtere arbejdet med klima og miljø, sociale forhold, og anti-korruption. Mellem modulerne vil du få praksisnære hjemmeopgaver, der skal hjælpe dig med at styrke din managerroller og implementere det, du lærer på uddannelsen, i praksis.

Modulbeskrivelser

Modul 1:
Introduktion og perspektiver

Det store overblik over begreberne og din nye rolle

I dette modul introduceres du til dine medkursister og til uddannelsens opbygning. Modulet har fokus på at give overblik over de mange forskellige termer og centrale begivenheder og sammenhænge i feltet. Modulet klarlægger managerens rolle og introducerer bl.a. den internationale minimumsstandard for samfundsansvar og bæredygtig ledelse, som du med fordel kan bruge til at overskue og navigere efter.

Holdepunkter:

 • Velkomst og intro
 • Termer, begivenheder og perspektiver
 • Din rolle i en ny virkelighed
 • Den globale minimumsstandard for samfundsansvar
 • Bæredygtig ledelse i praksis
 • UNGPs, OECD’s retningslinjer, GHG, FNs Verdensmål etc.

 

Modul 2:
E for Environment

Modulet gennemgår internationale standarder inden for miljø- og klimaforhold.

I dette modul introduceres de væsentlige miljø- og klimaforhold, som du bør kende til. Fokus er på internationale standarder, som indgår i nuværende eller kommende lovgivning og som udgør en faktor du skal forholde dig til forretningsmæssigt. Dertil behandles dine muligheder for at arbejde struktureret med ”Environment”.

Holdepunkter:

 • Indblik i væsentlige miljø- og klimaforhold
 • Internationale standarder og lovgivning
 • Dine ledelsesmæssige muligheder
 • Planetære grænser, cirkulær økonomi og biodiversitet
 • GHG klimaregnskab, LCA og ISO-standarder m.fl.

 

Modul 3:
S for Social bæredygtighed

Modulet gennemgår de centrale elementer og den internationale minimumsstandard for social bæredygtighed og menneskerettigheder.

I dette modul introduceres væsentlige forhold, som du bør kende til og forholde dig til i arbejdet med social bæredygtighed. Du får styr på den globale minimumsstandard for samfundsansvar og arbejdet med menneskerettigheder i praksis. Der arbejdes med internationale standarder, som indgår i nuværende eller kommende lovgivning og som du bør kunne arbejde med forretningsmæssigt. Endelig behandles dine muligheder for at arbejde struktureret med ”Social”.

Holdepunkter:

 • Indblik i væsentlige sociale forhold
 • Internationale minimumstandarder for social bæredygtighed
 • Dine ledelsesmæssige muligheder
 • De 48 menneskerettigheder og samfundsansvar
 • Diversitet og mangfoldighedsledelse
 • Ruggie Principles, UNGPs, OECD’s retningslinjer

 

Modul 4:
G for Governance og økonomisk bæredygtighed

Modulet gennemgår de centrale elementer og internationale standarder inden for god selskabsledelse og anti-korruption.

I dette modul introduceres væsentlige forhold, som du bør kende til og forholde dig til i sit arbejde med at forebygge korruption og sikre en bæredygtig ledelse af din organisation. Fokus er på de internationale minimumsstandarder, som indgår i nuværende eller kommende lovgivning og som du skal kunne håndtere forretningsmæssigt.

Holdepunkter:

 • Indblik i væsentlige anti-korruptionsforhold og god selskabsledelse
 • Internationale minimumstandarder for økonomisk bæredygtighed
 • Dine ledelsesmæssige muligheder
 • Den danske årsregnskabslov og komiteen for god selskabsledelse
 • UNGPs og OECD’s retningslinjer

 

Modul 5:
Analyse, strategi og handlingsplan

Her samles indsigterne fra modul 1-4 til med henblik på strategisk ruteplanlægning og forretningsmæssig implementering.

I dette modul introduceres de analyser, som virksomheder bør grundlægge sine bæredygtighedsstrategier og handlingsplaner på. Vi arbejder med indsigt i markedet, i organisationen, i lovkrav og i eksterne interessenters krav og behov. Derudover har vi fokus på, hvordan analyser omsættes til forretningsnære strategier og operationelle handlingsplaner.

Holdepunkter:

 • Foranalyse (Sustainability baseline)
 • Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)
 • Materiality assessment (Single & Double)
 • Strategiudvikling og processen
 • Fastsættelse af SMART-mål og ambitioner
 • Udvikling af handlingsplan

 

Modul 6:
Implementering, kommunikation og rapportering

Modulet introducerer og udfolder din rolle i implementering af strategi og handlingsplan i organisationens hverdag.

Her konkretiseres din samlede rolle i implementeringen af bæredygtighed i organisationen. Vi har fokus på dig som forandringsagent, projektleder og sparringspartner på udfærdigelsen af bæredygtighedspolitiker i praksis. Derudover fokuseres på nuværende og kommende lovgivning og best practice inden for kommunikation og rapportering.

Holdepunkter:

 • Manageren som forandringsleder og projektleder
 • Standarder og lovgivning i rapportering
 • Lovgivning og best-practice i kommunikation
 • Bæredygtighedspolitikker
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • CSR-rapportering i praksis

Målgruppen

Sustainability Management i praksis er udviklet til de managers og nøglemedarbejdere, som arbejder med virksomhedens bæredygtighed og ønsker et helstøbt og forretningsnært kompetenceløft på området. Måske er du CSR Manager, måske er du ESG-specialist med ansvar for bæredygtighed, måske er du sustainability manager eller noget helt fjerde. Med uddannelsen arbejder vi med at skabe overblik og indblik i det regime af discipliner, som bæredygtighed favner, og hvordan du som manager kan rammesætte og lede området i praksis.

Der er ingen formelle adgangskrav til uddannelsen, men det forventes at du ønsker at arbejde systematisk og forretningsnært med bæredygtighed.

Deltag i Aarhus eller København

Du kan enten tilmelde dig uddannelsen i Aarhus eller i København. I begge byer byder vi dig velkommen hos Comwell, der driver to af Danmarks mest bæredygtige hoteller. Her får du gode rammer og udsøgt forplejning under hele forløbet.

Uddannelsen består af 6 undervisningsdage med to ugers mellemrum. Mellem modulerne vil du få praksisnære hjemmeopgaver, der skal hjælpe dig med at styrke din managerroller og implementere det, du lærer på uddannelsen, i praksis.

Praktisk information og tilmelding

Du kan enten tilmelde dig uddannelsen i Aarhus eller i København. I begge byer byder vi dig velkommen hos Comwell, der driver to af Danmarks mest bæredygtige hoteller. Her får du gode rammer og udsøgt forplejning under hele forløbet.

Uddannelsen tager 2,5 måned og består af 6 undervisningsdage med to ugers mellemrum. Undervisningen foregår alle 6 dage fra kl. 09.00 – 16.00. Mellem modulerne vil du få praksisnære hjemmeopgaver, der skal hjælpe dig med at styrke din managerroller og implementere det, du lærer på uddannelsen, i praksis.

Uddannelsesforløb i København

Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 København

 • Modul 1: tirsdag d. 13.9
 • Modul 2: tirsdag d. 27.9
 • Modul 3: tirsdag d. 11.10
 • Modul 4: tirsdag d. 1.11
 • Modul 5: tirsdag d. 15.11
 • Modul 6: tirsdag d. 29.11
Tilmeld dig i København

Uddannelsesforløb i Aarhus

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

 • Modul 1: torsdag d. 15.9
 • Modul 2: torsdag d. 29.9
 • Modul 3: torsdag d. 13.10
 • Modul 4: torsdag d. 3.11
 • Modul 5: torsdag d. 17.11
 • Modul 6: torsdag d. 1.12
Tilmeld dig i Aarhus


Tilmeldingsfrister

Her kan du se hvornår der er tilmeldingsfrist. Hvis du er sent ude, er du velkommen til at kontakte os alligevel. Vi vil altid bestræbe os på at finde en plads til dig.

 • Deadline for tilmelding til holdstart i København er mandag d. 22. august.
 • Deadline for tilmelding til holdstart i Aarhus er mandag d. 29. august.

Priser

 • 35.000 kr. inkl. digitalt undervisningsmateriale
 • 36.500 kr. inkl. digitalt og printet undervisningsmateriale

Priserne er eksklusive moms. Med i priserne får du undervisningsmaterialer og forplejning på alle 6 undervisningsdage. I bæredygtighedens tegn lader vi det være op til dig, om du ønsker at få undervisningsmaterialet udleveret i en printet version, eller om det er tilstrækkeligt for dig med digitale versioner. Dette vælger du i tilmeldingsformularen.

Få 30% rabat på uddannelsen i Aarhus

Lige nu tilbyder vi pladser med 30 % rabat i Aarhus efter først-til-mølle-princippet. Rabatten gives til kursister, der ønsker at give os løbende feedback med henblik for forbedring af uddannelsen og som ønsker at deltage i interviews og publiceret indhold om uddannelsen, fx på vores hjemmeside.

Brug rabatkoden “FEEDBACK” i tilmeldingsformularen, hvorved rabatten vil fremgå.

Har du brug for overnatning ifm. en eller flere undervisningsdage?

Ønsker du at overnatte hos Comwell i forbindelse med en eller flere undervisningsdage, hjælper vi dig gerne. Skriv til os på info@sbsolutions.dk.

Har du brug for mere info?

Vi er klar med alt det, du gerne vil vide på info@sbsolutions.dk og på telefon (+45) 28 12 24 22.

Mød førende eksperter og praktikere

Undervejs i uddannelsen vil du på hvert modul møde en højt kvalificeret ekstern ekspert, som beriger din uddannelse med erfaringer, indsigter i deres fagområde og gode råd til dit arbejde med sustainability management i praksis.

Følg med herunder, hvor vi løbende offentliggør indlægsholderne.

Pernille Kiær
Head of Sustainability hos Lemvigh-Müller

Pernille Kiær har de sidste 10 år arbejdet kommercielt med bæredygtighed i forskellige brancher. I dag arbejder Pernille som Head of Sustainability hos Danmarks største stål-og teknikgrossist og har erfaring med både strategiarbejdet, stakeholder management og de meget konkrete bæredygtighedsinitiativer, som Lemvigh-Müller selv arbejder med. Pernille vil dele derudover ud af sin viden om udviklingen i byggebranchen, hvad kunderne kræver af Lemvigh-Müller, og hvilke redskaber der skal i brug, når vi taler om bæredygtighed i byggeriet.

Sune Skadegaard Thorsen
CEO og stifter af GLOBAL CSR

Sune Skadegaard Thorsen er Advokat, samt direktør og stifter af GLOBAL CSR og csrCloud. Som konsulent indenfor ESG/CSR/Bæredygtighed rådgiver han primært virksomheder og investorer. Som pioner på området menneskerettigheder & erhverv, har han fra 1996 bidraget til udviklingen af den princip-baserede tilgang til samfundsansvaret, der i dag udgør basis for lovgivning og standarder. Han støttede aktivt Prof. John Ruggie i udviklingen af FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs), og dermed OECD’s Retningslinjer (OECD) – begge fra 2011. Han har stor erfaring med en pragmatisk implementering af UNGPs/OECD.

Sara Krüger Falk
Direktør i Global Compact Network Denmark

Sara Krüger Falk er direktør i Global Compact Network Denmark og formand for 2030 Panelet. Sara har arbejdet med partnerskaber, strategisk bæredygtighed og samfundsansvar i snart 15 år i både den private sektor, i udenrigsministeriet, Dansk Industri og senest i FN’s initiativ for virksomheder – UN Global Compact. Sara har hele tiden haft fokus på, hvordan virksomheder kan være en vigtig aktør for en mere bæredygtig verden.

Christian Honoré
Partner og stifter af 3B Impact

Christian er stifter af og partner i 3B Impact. Christian kommer med 24 års erfaring med at udvikle og styre impact og bæredygtighed i danske og internationale virksomheder. Han har arbejdet i alle niveauer af organisationer – fra lederuddannelse og strategiudvikling i hovedkvarterer til uddannelse af indkøbere og sælgere i Asien, Sydamerika, Nordamerika og Europa. Christian har en baggrund fra lederstillinger i KPMG og Coloplast, og har siden 2015 også arbejdet med bæredygtig innovation i start-ups og scaleups.

Helene Regnell
Partner og stifter af LEAD Sustainability

Helene har mere end 20 års erfaring med at guide direktioner i krydsfeltet mellem strategisk forretningsudvikling, customer value proposition, forandringsledelse, ESG, klima, social bæredygtighed og samfundsansvar.
Helenes erfaring dækker både B2B og B2C feltet i Danmark og internationalt, idet hun har haft ledende stillinger i både General Electric, Maersk og Salling Group. Idag driver Helene egen rådgivervirksomhed og er professionelt bestyrelsesmedlem.

Palle Skaarup
Senior Legal Counsel, Atea A/S

Palle Skaarup fungerer i dag som Senior Legal Counsel i Atea. Palle har i sin tidligere rolle som Director, Legal & Compliance i Atea forestået opbygningen af et ISO37001 Compliance-program, opbygget til at efterleve UK Bribery Act og US Foreign Corruption Practice Act. Desuden blev Compliance-programmet opbygget til at understøtte alle krav til ”selfcleaning” i henhold til gældende Udbudslov. Palle har om nogen haft mulighed for, i praksis og på første hånd, at arbejde dybdegående med myndighedskrav, undersøgelser og rapportering. Palle har solid erfaring med blandt andet anti-korruption, risikovurdering, risikostyring, varsling og melding (Whistleblow).

Tara Skadegaard Thorsen
CSR konsulent hos GLOBAL CSR

Tara Skadegaard Thorsen er konsulent i virksomheders samfundsansvar. Hun bidrager ofte til journaler, magasiner og nyhedsmedier på temaer om bæredygtighed, menneskerettigheder og diskrimination. Tara arbejder med en række internationale og nationale klienter fra både det private erhvervsliv, offentlige institutioner og organisationer. Hun rådgiver i social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed ud fra FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder.

 +

Har uddannet sig via vores træningstilbud

 +

Har deltaget på et af vores live online webinars

  af 5

Er den gennemsnitlige tilfredshedsscore fra vores deltagere

Det siger kunderne

“Sustainable Business Solutions har evnet at få Sparekassens ønske om at koble CSR-rapporteringen sammen med målene i vores strategi, så der bliver en rød tråd fra holdning over handling til rapportering og nye målsætninger i Sparekassens arbejde med samfundsansvar.”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Vi ønsker at være fuldt gennemsigtige på klimaområdet og bidrage positivt til klimaindsatsen i de værdilæder, vi indgår i. Vi var allerede godt i gang med arbejdet, men kurset har hjulpet os med at blive skarpere på regnskabspricipper, rapportering og detaljerne omkring de tre ‘scopes’ for CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen, Controller & CSR Manager, Asetek

“Viden om klimahandlinger er en naturlig del af vores fremtidige kompetencesæt, og derfor passer kurset rigtig godt til vores  udviklingsbehov her og nu.”

Ninna Holch, CSR Officer i Spar Nord

“Vi samarbejder med Sustainable Business Solutions, fordi de har mange års erfaring og viden inden for CSR og bæredygtighed. Det er vigtigt for os med en samarbejdspartner, som i sit arbejde udviser ”ordentlighed” og stor faglighed.”

Pernille Kiær Sørensen, Head of Sustainability, Lemvigh-Müller A/S

”Arbejdet med klima var nyt for mig, men kurset har givet mig en rigtig god grundforståelse af, hvad det vil sige at arbejde med klima og klima-regnskab. Vi kom på en pædagogisk måde hele vejen fra globale principper til konkrete handlinger, og jeg føler mig langt mere parat til at indgå i de opgaver der opstår i arbejdet med klima og svare de interessenter, der ønsker at få uddybet hvad Easyfood gør i klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen, Chief Innovation Officer, Easyfood

“Vi har fået et stort udbytte fra vores samarbejde med Sustainable Business Solutions, som har rådgivet OK, siden vi i 2018 blev underlagt en række skærpede krav til CSR-rapportering.”

Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig, OK a.m.b.a

“Med sin solide erfaring og store baggrundsviden både inden for CSR-området og finanssektoren kunne SBS identificere oplagte rapporteringsområder og koble dem med relevante rapporteringsstandarder for at sikre høj kvalitet i den endelige CSR-rapport”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Med en kompetent, struktureret og dedikeret indsats fra SBS, fik vi vores CSR rapport forbedret markant.”

Steffen Max Høegh, tidl.CSR Direktør Holmris B8 Circular

Vi står bag Klimakurser

Vi har udviklet et en række kurser, der enkelt og hurtigt giver ledere og medarbejdere kompetencer til at arbejde med klimahandlinger og klimaregnskab i praksis. Kompetencer, der klæder jer på til at møde nuværende og kommende klimakrav på en måde, der styrker forretningen.
Besøg Klimakurser.dk >⃝