Analyse, strategi
og implementering

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og eksekvere forretningsdrevne CSR-strategier gennem analyse, strategiudvikling og bistand til implementering.

Analyse og strategiudvikling

Udviklingen af en stærk og forretningsdrevet CSR-strategi tager afsæt i en dyb forståelse af virksomhedens kontekst, styrker og svagheder. I processen arbejder vi bl.a. med:

 • Formål, vision og strategisk ramme
 • Ambitionsniveauer og mål
 • Væsentligheds-, risiko,- og interessentanalyser
 • Udvikling af politikker
 • Projektbeskrivelser og handlingsplaner

Projektledelse og implementering

Stærk eksekvering er nøglen til succes med forretningsdrevet CSR. På tværs af brancher er vi specialister i de værktøjer, der får virksomhedens strategiske initiativer til at fungere i praksis:

 • Code of Conduct
 • ESG impact assessments
 • Kortlægning og reduktion af CO2-emissioner
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • Opbygning af CSR-organisation- og governance
 • Implementering af CSR-standarder (UNGPs, GRI, UN Global Compact mv.)
 • Optimering af social sponsorering og lokalt engagement

Styr på CSR-data

En vigtig del af CSR-indsatsen handler om at identificere, indhente, lagre, analysere og rapportere data på tværs af organisationen og virksomhedens værdikæde. Vi hjælper med implementering af de rette digitale løsninger og processer, så klima-, miljø- og medarbejderdata bliver operationelle:

 • ESG-data og KPI’er
 • Klimaregnskaber
 • HR-data
 • Leverandørdialog og opfølgning på Code of Conduct
 • Digital CSR-organisation
 • Data Management Platform

Cases

Holmris B8

#Kommunikation#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Spar Nord

#Kommunikation#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

Revolution Race

#Kommunikation#Rådgivning

Revolution Race fik en gennemført sustainability rapport bygget op omkring det globale GRI-rammeværk

Kangamiut Seafood

#Rådgivning

CSR Management support. Via en retainer-aftale bistod vi i den løbende udvikling af en systematisk, helhedsorienteret og resultatskabende CSR-indsats. Herunder beslutninger og indsatser på strategisk og operationelt plan såvel indenfor kommunikation og afrapportering af mål, indsatser og faktisk skabte resultater.

Polar Seafood

#Rådgivning

CSR politikker: Polar Seafood fik udviklet et helt batteri af CSR politikker for menneskerettigheder, miljø, klima og anti-korruption. Politikker der følger de toneangivende standarder og tangerer rapporteringskravene i årsregnskabsloven

Asetek

#Kommunikation#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

KAB

#Rådgivning

KAB-Fællesskabet vil være en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil på bl.a. klimaområdet. Vi har bistået med dataanalyser og implementering af system til klimaregnskab for de mere en 67.000 boliger.

Crispy Food

#Rådgivning

Crispy Food fik en komplet ESG strategi og et roadmap med indsatser, der vil indfri de strategiske målsætninger

Global Compact

#Akademi

Klimakurser til +500 medlemsvirksomheder. Klimakurser er træningspartner for Global Compact Network Denmark, som får plug&play kursusløsninger til de mange medlemmer i netværket.

Lemvigh-Müller

#Akademi

Skræddersyet forløb med en række klimakurser som led i at uddanne grossistens tusindvis af kunder i klimaregnskab og klimahandling i praksis. Lemvigh-Müller tager proaktivt del i at forberede kunderne på grøn omstilling og konkurrencedygtighed.

Det siger kunderne

“Sustainable Business Solutions har evnet at få Sparekassens ønske om at koble CSR-rapporteringen sammen med målene i vores strategi, så der bliver en rød tråd fra holdning over handling til rapportering og nye målsætninger i Sparekassens arbejde med samfundsansvar.”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Vi ønsker at være fuldt gennemsigtige på klimaområdet og bidrage positivt til klimaindsatsen i de værdilæder, vi indgår i. Vi var allerede godt i gang med arbejdet, men kurset har hjulpet os med at blive skarpere på regnskabspricipper, rapportering og detaljerne omkring de tre ‘scopes’ for CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen, Controller & CSR Manager, Asetek

“Viden om klimahandlinger er en naturlig del af vores fremtidige kompetencesæt, og derfor passer kurset rigtig godt til vores  udviklingsbehov her og nu.”

Ninna Holch, CSR Officer i Spar Nord

“Vi samarbejder med Sustainable Business Solutions, fordi de har mange års erfaring og viden inden for CSR og bæredygtighed. Det er vigtigt for os med en samarbejdspartner, som i sit arbejde udviser ”ordentlighed” og stor faglighed.”

Pernille Kiær Sørensen, Head of Sustainability, Lemvigh-Müller A/S

”Arbejdet med klima var nyt for mig, men kurset har givet mig en rigtig god grundforståelse af, hvad det vil sige at arbejde med klima og klima-regnskab. Vi kom på en pædagogisk måde hele vejen fra globale principper til konkrete handlinger, og jeg føler mig langt mere parat til at indgå i de opgaver der opstår i arbejdet med klima og svare de interessenter, der ønsker at få uddybet hvad Easyfood gør i klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen, Chief Innovation Officer, Easyfood

“Vi har fået et stort udbytte fra vores samarbejde med Sustainable Business Solutions, som har rådgivet OK, siden vi i 2018 blev underlagt en række skærpede krav til CSR-rapportering.”

Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig, OK a.m.b.a

“Med sin solide erfaring og store baggrundsviden både inden for CSR-området og finanssektoren kunne SBS identificere oplagte rapporteringsområder og koble dem med relevante rapporteringsstandarder for at sikre høj kvalitet i den endelige CSR-rapport”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Med en kompetent, struktureret og dedikeret indsats fra SBS, fik vi vores CSR rapport forbedret markant.”

Steffen Max Høegh, tidl.CSR Direktør Holmris B8 Circular

Fra benspænd til højdespring: Sådan bliver CSR til forretningsfordele