ESG-Strategi

Står din virksomhed overfor udfordringer med at integrere bæredygtighed i dens forretningsmodel? Hos Sustainable Business Solutions tilbyder vi omfattende rådgivning indenfor ESG (Environmental, Social, og Governance). Vores eksperter hjælper dig med at navigere gennem komplekse ESG-krav, identificere risici og muligheder samt udvikle strategier, der fremmer en bæredygtig og ansvarlig virksomhed. Uanset om din virksomhed er i de tidlige stadier af ESG-implementering eller allerede har integreret ESG-principper, kan vi støtte dig i at nå dine bæredygtighedsmål og skabe langsigtet værdi.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social, og Governance og refererer til tre centrale faktorer, der anvendes til at måle en virksomheds bæredygtighed og samfundsmæssige indvirkning. Disse faktorer er blevet stadig mere vigtige for virksomheder, der ønsker at forblive konkurrencedygtige og ansvarlige i et marked, hvor bæredygtighed og samfundsansvar vægtes højt.

Hvorfor er ESG vigtigt?

Virksomheder, der integrerer ESG-strategier, oplever ofte en række fordele, herunder forbedret omdømme, større investorinteresse og øget medarbejdertilfredshed. ESG-faktorer kan også hjælpe virksomheder med at identificere og håndtere risici, der ellers kunne påvirke deres langsigtede succes. Samtidig efterspørger interessenter som medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere i stigende grad bæredygtighed og ansvarlighed fra virksomheder.

Hvornår bliver ESG et krav?

Kravene til ESG-rapportering bliver gradvist strengere, især med introduktionen af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dette direktiv kræver, at mange virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedspræstationer inden for bestemte tidsrammer:

 • Fra 1. januar 2024 med rapportering i 2025: Børsnoterede virksomheder med over 500 ansatte.
 • Fra 1. januar 2025 med rapportering i 2026: Andre store virksomheder, som opfylder mindst to af følgende kriterier: en balancesum på 156 mio. kr., en nettoomsætning på 313 mio. kr., eller 250 ansatte.
 • Fra 1. januar 2026 med rapportering i 2027: Børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Selvom mindre virksomheder ikke altid er direkte omfattet af disse krav, kan de stadig blive påvirket gennem krav fra større kunder og samarbejdspartnere, der efterspørger bæredygtige leverandører.

Processen for at Arbejde med ESG

At udvikle og implementere en effektiv ESG-strategi kræver en systematisk og grundig tilgang. Uanset om din virksomhed er i de tidlige stadier af ESG-implementering eller allerede har integreret ESG-principper, kan vi hos SB Solutions hjælpe dig med at navigere gennem denne proces. Her er en oversigt over de områder, vi arbejder med afhængigt af din virksomheds specifikke behov:

 • Formål, Vision og Strategisk Profil: Vi hjælper med at definere virksomhedens formål og vision i forhold til ESG, og skaber en strategisk profil, der afspejler virksomhedens værdier og mål.
 • Forretningsmuligheder og ESG-risici: Vi identificerer både muligheder og risici, som ESG-faktorerne kan medføre for din virksomhed, herunder vurdering af miljømæssige påvirkninger, sociale ansvar og governance-strukturer.
 • ESG-modenhed: Vi vurderer virksomhedens nuværende modenhedsniveau inden for ESG og identificerer områder, hvor der er plads til forbedring.
 • Interessent- og Markedsanalyser: En grundig analyse af virksomhedens interessenter og markedet hjælper med at forstå, hvordan ESG-faktorer påvirker både interne og eksterne interessenter.
 • Dobbelt væsentlighedsanalyse: Vi prioriterer de mest relevante ESG-områder for din virksomhed, baseret på deres betydning og påvirkning.
 • Ambitionsniveau, Mål og Handlemuligheder: Vi arbejder sammen med dig for at fastsætte ambitiøse, men opnåelige mål og identificere konkrete handlemuligheder.
 • Projektbeskrivelser og Roadmaps: Udvikling af detaljerede projektbeskrivelser og roadmaps sikrer, at der er klare planer for implementeringen af ESG-tiltag.
 • Implementering, Intern Organisering og Kompetenceudvikling: Vi støtter dig i implementeringen af ESG-strategien, herunder intern organisering og udvikling af nødvendige kompetencer blandt medarbejderne.
 • Handlingsplaner og Transitionsplaner: Udarbejdelse af konkrete handlings- og transitionsplaner er afgørende for at sikre en succesfuld implementering af ESG-strategien. Disse planer definerer specifikke skridt, ressourcer og tidsrammer for at nå de fastsatte ESG-mål. De omfatter detaljerede handlingspunkter for at minimere negative miljøpåvirkninger, fremme social ansvarlighed og styrke governance-praksis.

Måling af ESG

Det er forskelligt fra organisation til organisation, hvilke områder der er relevante at inddrage i ESG-arbejdet. Et ESG-rapporterings eksempel kan være negativ påvirkning på miljøet som følge af affald og energiforbrug, organisationens positive bidrag til ligestilling eller noget helt tredje med relation til FN’s verdensmål.

Når der skal måles, er det essentielt med konsistens i rapporteringerne. Følg internationale standarder i både definitioner og opgørelsesmetoder og anvend god rapporteringsskik, så data får samme værdi som finansielle data. Vigtige aspekter inkluderer:

 • Afgrænsning
 • Konsolidering
 • Periode
 • Regnskabspraksis
 • Performance og udvikling

ESG-data: Fra Indsamling til Handling

En vigtig del af ESG-indsatsen handler om at identificere, indhente, lagre, analysere og rapportere ESG-data på tværs af organisationen og virksomhedens værdikæde, så data bliver gjort tilgængelige og brugbare. Det er forudsætningen for at kunne måle og arbejde på at forbedre sin indsats. Vi hjælper med implementering af de rette kompetencer, processer og digitale løsninger:

 • Datamanualer og Dataprocesser: Udvikling af manualer og processer for at sikre præcis og konsekvent dataindsamling og -behandling.

  Digital ESG-organisation: Opbygning af en digital infrastruktur, der understøtter ESG-indsatsen.
 • Data Management Platform: Implementering af platforme til effektiv håndtering og analyse af ESG-data.
 • Klimaregnskab: Oprettelse af et detaljeret klimaregnskab for at måle og rapportere virksomhedens CO2-udledning og andre miljøpåvirkninger.

Vores Rådgivning

Hos Sustainable Business Solutions yder vi ESG-rådgivning indenfor et bredt spektrum. Vi tager altid udgangspunkt i din virksomheds specifikke situation og tilpasser vores rådgivning derefter. For os er din virksomhed ikke blot endnu en kunde, men en samarbejdspartner. Uanset hvor langt eller kort du er i ESG-processen, er vi klar til at hjælpe dig. Vores mål er at skabe konkret værdi for din virksomhed, mens vi bidrager til et bæredygtigt samfund. Vores opskrift er enkel: Loyalitet, gennemsigtighed og høj faglighed.

Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at udvikle og implementere en stærk ESG-strategi. Sammen kan vi gøre en forskel for både din virksomhed og verden omkring os.

Cases

KAB

#Rådgivning

KAB-Fællesskabet vil være en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil på bl.a. klimaområdet. Vi har bistået med dataanalyser og implementering af system til klimaregnskab for de mere en 67.000 boliger.

Lemvigh-Müller

#Akademi

Skræddersyet forløb med en række klimakurser som led i at uddanne grossistens tusindvis af kunder i klimaregnskab og klimahandling i praksis. Lemvigh-Müller tager proaktivt del i at forberede kunderne på grøn omstilling og konkurrencedygtighed.

Crispy Food

#Rådgivning

Crispy Food fik en komplet ESG strategi og et roadmap med indsatser, der vil indfri de strategiske målsætninger

Kangamiut Seafood

#Rådgivning

CSR Management support. Via en retainer-aftale bistod vi i den løbende udvikling af en systematisk, helhedsorienteret og resultatskabende CSR-indsats. Herunder beslutninger og indsatser på strategisk og operationelt plan såvel indenfor kommunikation og afrapportering af mål, indsatser og faktisk skabte resultater.

Global Compact

#Akademi

Klimakurser til +500 medlemsvirksomheder. Klimakurser er træningspartner for Global Compact Network Denmark, som får plug&play kursusløsninger til de mange medlemmer i netværket.

Asetek

#Rapportering#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

Polar Seafood

#Rådgivning

CSR politikker: Polar Seafood fik udviklet et helt batteri af CSR politikker for menneskerettigheder, miljø, klima og anti-korruption. Politikker der følger de toneangivende standarder og tangerer rapporteringskravene i årsregnskabsloven

Holmris B8

#Rapportering#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Spar Nord

#Rapportering#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

FairWind

#Rapportering#Rådgivning

Vi har bistået FairWind i arbejdet med at udarbejde deres første taksonomirapport. FairWind installerer og servicerer vindmølleturbiner, både på land og på havet. Med hovedkvarter i Danmark og kontorer i 18 yderligere lande, er FairWind en global partner i vindindustrien. Med sine mere end 1500 teknikere har FairWind opereret i mere end 40 lande.

Fagbevægelsens Interne Uddannelser

#Akademi

Som kompetencepartner har vi stået for at afdække det eksisterende vidensniveau og matche det med fremtidens forventninger til bestyrelsesmedlemmers kompetencer indenfor bæredygtighed. På den baggrund har vi udviklet og afholdt et 3-dages kursus. Kurset kommer blandt andet omkring EU-lovpakker, strategi, ledelse, begrebsafklaring samt muligheder og udfordringer for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Kursisterne er nu bedre klædt på til at arbejde med bæredygtighed fra bestyrelseslokalet. De første kursister er allerede i gang med at gribe de muligheder, og minimere de risici, som bæredygtighed udgør for deres virksomheder. Dette styrker virksomhedernes konkurrenceevne, styrker virksomhedernes robusthed og øger virksomhedernes bidrag til den fælles rejse mod et bæredygtigt samfund.

Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) udbyder kurser til tillidsvalgte og andre aktive i LO-forbundene. Blandt de større forbund er HK, Dansk Metal og 3F. Hvert år deltager 1000+ i FIU-kurser.

Danish Crown

#Rådgivning

For Danish Crown har vi udarbejdet manualer for dataindsamling på tværs af organisationens mange forretningsområder og -lokationer. I et tæt og konstruktivt samarbejde med nøglepersoner fra koncernen, har vi udviklet standarder og guidelines for data til rapportering for talrige af koncernens forretningsområder, med henblik på at sikre compliance med det nye EU direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). I den nære fremtid skal den danske slagterikoncern Danish Crown nemlig som andre store koncernen på det europæiske marked, rapportere efter CRSD. Det stiller store krav til, hvordan der arbejdes med data.

NRGi

#Rådgivning

NRGI ser med alvor på deres rolle i den grønne omstilling, og koncernen har et ønske om at kortlægge deres vej til at få udarbejdet og valideret mål, der understøtter parisaftalens ambitioner om at begrænse den globale opvarmning.
I et samarbejde med os er der foretaget en analyse af koncernens forskellige forretninger, samt hvilke opgaver der skal løses, for at kunne indtræde i Science Based Target initiative (SBTi). Som et resultat heraf har NRGi nu et klart billede af deres nuværende klimaaftryk og på hvilke områder det kan forbedres, samt en tydelig plan for hvordan de kan ansøge og blive optaget i Science Based Target initiative (SBTi) og derved tage en endnu mere ledende og tydelig rolle i gen grønne omstilling.
NRGi er en af Danmarks største energikoncerner, og har over 1.500 medarbejdere. NRGi tilbyder services til både private, offentlige og virksomheder.

NRGI

#Akademi

Vi har i samarbejde med NRGI-koncernen udviklet og faciliteret en række omfattende træningsforløb, med det mål at klæde mere end 400 medarbejdere i koncernens på til et stærkt internt samarbejde om at løfte den grønne omstillingsopgave for koncernens mangfoldige kunder. NRGI består af mange mennesker med specialviden og ekspertise inden for koncernens forskellige forretninger, og derfor var ønsket var klart – NRGI’s forretninger skulle blive endnu bedre til at bruge hinanden og spille hinanden gode, særligt hvad angår den grønne omstilling.

Kimbrer Computer

#Rådgivning

En veletableret virksomhed – international leverandør af nyt, brugt og renoveret hardware og enterprise it-udstyr, der for alvor vil arbejde med ESG som et pejlemærke for forretningen. Vi har fungerer som rådgivende samarbejdspartner for Kimbrer Computer, og har i et spændende og stadigt igangværende projekt udarbejdet en komplet og helhedsorienteret ESG strategi for virksomheden. Som full-service ESG-partner fortsætter vi med at være en del af rejsen i det forestående arbejde med at implementere og forankre strategien i konkrete handlinger. Vi udarbejder også deres årlige Sustainability rapport.

Olav de Linde

#Akademi#Rapportering#Rådgivning

Siden 1974 har Ejendomsselskabet Olav de Linde købt, renoveret og udlejet bygninger med sjæl. I dag har ejendomsselskabet mere end 100 medarbejdere, fordelt i Aarhus, Odense og København. Fra sin oprindelse, har Ejendomsselskabet Olav de Linde været opmærksom på byggebranchens udfordringer i forhold til klimaaftryk og ressourceforbrug. Gennem tiden har ejendomsselskabet fornyet, renoveret og bevaret ca. 500.000 kvadratmeter ejendom.

Vi har gennem flere år haft et stærkt samarbejde med Ejendomsselskabet Olav de Linde, og har bl.a. hjulpet med at udarbejde en klar strategi, klimaregnskab, nye politikker samt med at opkvalificere sine medarbejdere på bæredygtighedsområdet. Derudover understøtter vi virksomheden i udarbejdelse af de årlige bæredygtighedsrapporter, samt med at udarbejde og opdatere standarder for indsamling af ESG-data på tværs af talrige lokationer, lejemål og byggepladser.

Det siger kunderne

“Sustainable Business Solutions har evnet at få Sparekassens ønske om at koble CSR-rapporteringen sammen med målene i vores strategi, så der bliver en rød tråd fra holdning over handling til rapportering og nye målsætninger i Sparekassens arbejde med samfundsansvar.”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Vi ønsker at være fuldt gennemsigtige på klimaområdet og bidrage positivt til klimaindsatsen i de værdilæder, vi indgår i. Vi var allerede godt i gang med arbejdet, men kurset har hjulpet os med at blive skarpere på regnskabspricipper, rapportering og detaljerne omkring de tre ‘scopes’ for CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen, Controller & CSR Manager, Asetek

“Viden om klimahandlinger er en naturlig del af vores fremtidige kompetencesæt, og derfor passer kurset rigtig godt til vores  udviklingsbehov her og nu.”

Ninna Holch, CSR Officer i Spar Nord

“Vi samarbejder med Sustainable Business Solutions, fordi de har mange års erfaring og viden inden for CSR og bæredygtighed. Det er vigtigt for os med en samarbejdspartner, som i sit arbejde udviser ”ordentlighed” og stor faglighed.”

Pernille Kiær Sørensen, Head of Sustainability, Lemvigh-Müller A/S

”Arbejdet med klima var nyt for mig, men kurset har givet mig en rigtig god grundforståelse af, hvad det vil sige at arbejde med klima og klima-regnskab. Vi kom på en pædagogisk måde hele vejen fra globale principper til konkrete handlinger, og jeg føler mig langt mere parat til at indgå i de opgaver der opstår i arbejdet med klima og svare de interessenter, der ønsker at få uddybet hvad Easyfood gør i klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen, Chief Innovation Officer, Easyfood

“Vi har fået et stort udbytte fra vores samarbejde med Sustainable Business Solutions, som har rådgivet OK, siden vi i 2018 blev underlagt en række skærpede krav til CSR-rapportering.”

Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig, OK a.m.b.a

“Med sin solide erfaring og store baggrundsviden både inden for CSR-området og finanssektoren kunne SBS identificere oplagte rapporteringsområder og koble dem med relevante rapporteringsstandarder for at sikre høj kvalitet i den endelige CSR-rapport”

Bjarne Jacobsen, Kommunikations- og CSR-chef, Middelfart Sparekasse

“Med en kompetent, struktureret og dedikeret indsats fra SBS, fik vi vores CSR rapport forbedret markant.”

Steffen Max Høegh, tidl.CSR Direktør Holmris B8 Circular

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions