Persondatapolitik

Generelt

1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Sustainable Business Solutions (“Virksomheden”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Virksomheden hjemmeside, www.sbsolutions.dk (“Hjemmesiden”) og klimakurser.simplero.com (“Kursusplatformen”).

3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 23.

Indsamling af dine personoplysninger

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

4.1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

4.2. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, skriver via. en kontaktformular eller downloader materiale fra Hjemmesiden, afgiver du dit udtrykkelige samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.

4.3. Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet, kurser eller evt. downloads til at administrere tilmeldingen, til at tilbyde dig særlige fordele og til direkte markedsføring, herunder for at kunne informere dig om vores produkter og nye varer/ydelser og til at give dig andre nyheder og informationer, som du har givet dit særskilte samtykke til, at vi må sende til dig.

5. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

5.1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 4.1 og 4.2, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.

5.2. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 4.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

5.3. Vi indsamler kun de i pkt. 4.2 nævnte oplysninger, hvis du afgiver dit udtrykkelige samtykke hertil.

Brug af databehandlere

6. Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden og kursusplatformen (Simplero – se privatlivspolitik), organisere kundekommunikation (HubSpot – se privatlivspolitik) og gennemføre online seminarer (Zoom – se privatlivspolitik). I det omfang Zoom via Kursusplatformen indhenter

persondata om dig, når du deltager i et møde, er Zoom selvstændig dataansvarlig for disse oplysninger.

7. Herudover bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, bl.a. retargeting, og forbedring af Hjemmesiden. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontrakter eller Privacy Shield-certificering.

8. En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

9. Sbsolutions.dk og klimakurser.simplero.com benytter analyseværktøjet Facebook Pixel med henblik på bedre måling, optimering og målretning af kampagner på Facebook og Instagram. Facebook-pixlen anvendes til at måle effektiviteten af vores annoncering ved at forstå de handlinger, som besøgende udfører på vores website. Sbsolutions.dk og tilhørende undersider benytter bl.a. Facebook Pixel til at målrette annoncer, opbygge annoncemålgrupper og benytte yderligere annonceringsværktøjer fra Facebook. Du kan læse mere om Facebook Pixel her og her. Læs disse politikker fra Facebook, for indsigt i hvordan de behandler dine data: Cookies og andre lagringsteknologier, Datapolitik, og Grundlæggende om beskyttelse af personlige oplysninger.

10. Ved udfyldelse af kontaktformularer mv. på sbsolutions.dk, er sbsolutions.dk dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger. For at kunne kontakte dig behandler sbsolutions.dk dine indtastede personoplysninger såsom navn, telefon og e-mail. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder:

11. Indsigtsretten

11.1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af

oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

11.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

12. Retten til berigtigelse

12.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

13. Retten til sletning

13.1. Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os.

14. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

14.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

15. Retten til dataportabilitet

15.1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 4.2 og 4.3.

16. Retten til indsigelse

16.1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 4.1

16.2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 4.2 og 4.3.

16.3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

17. Retten til at tilbagekalde samtykke

17.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev. 17.2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os info@sbsolutions.dk

18. Retten til at klage

18.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning af persondata

19. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke.

20. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse her om. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding, sletter vi automatisk de data vi har indsamlet på dig.

Sikkerhed

21. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

22. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Virksomheden er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

23. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte: Ellemosen 3 8680 Ry Ry Væksthus, Studio 2 Tlf. nr.: +45 2812 2422 E-mail: info@sbssolutions.dk

Ændringer i persondatapolitikken

24. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

25. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

Versioner

26. Dette er version 1.0 af Virksomhedens persondatapolitik dateret den 16.05.2023

Cookies

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions