Rapportering

I disse år stiger kravene hastigt til virksomheders evne til at dokumentere og rapportere på ESG-området. Store virksomheder møder stigende lovkrav til rapportering om miljømæssig, social og ledelsesmæssige forhold i hele værdikæden, og små og mellemstore virksomheder bliver ramt indirekte gennem øgede krav fra samarbejdspartnere, kunder, finansielle institutioner og andre.

Det betyder, at både store og små virksomheder skal kunne rapportere og formidle deres ESG-data og bæredygtige indsatser.

Ved Sustainable Business Solutions er vi specialister i både rapporteringsstandarder, datahåndtering og formidling. Vi understøtter hele rapporteringsprocessen fra dataindsamling til analyse og rapportering.

Konkret hjælper vi med

  • Scope 1, scope 2 og scope 3-analyser
  • ESG-rapportering jf. gældende krav (ÅRL 99a, CSRD m.fl)
  • Taksonomianalyse
  • SBTi-rapportering
  • CDP-rapportering
  • CSRD-compliance
  • LCA
  • Tekstproduktion og grafisk opsætning af ESG-rapporter
  • Rådgivning om intern og ekstern kommunikation

Med vores eksperter på dit hold kan du forvente professionel eksekvering af alle opgaver på højt niveau. Men frem for alt betragter vi os selv som din loyale samarbejdspartner, uanset opgaven. For os er din virksomhed ikke blot endnu en kunde og endnu et klimaregnskab, men et partnerskab, der går ud på at skabe værdi for din virksomhed, mens vi skaber forandring, der bidrager til et bæredygtigt samfund.


Cases

Asetek

#Rapportering#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

Holmris B8

#Rapportering#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Spar Nord

#Rapportering#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

FairWind

#Rapportering#Rådgivning

Vi har bistået FairWind i arbejdet med at udarbejde deres første taksonomirapport. FairWind installerer og servicerer vindmølleturbiner, både på land og på havet. Med hovedkvarter i Danmark og kontorer i 18 yderligere lande, er FairWind en global partner i vindindustrien. Med sine mere end 1500 teknikere har FairWind opereret i mere end 40 lande.

Olav de Linde

#Akademi#Rapportering#Rådgivning

Siden 1974 har Ejendomsselskabet Olav de Linde købt, renoveret og udlejet bygninger med sjæl. I dag har ejendomsselskabet mere end 100 medarbejdere, fordelt i Aarhus, Odense og København. Fra sin oprindelse, har Ejendomsselskabet Olav de Linde været opmærksom på byggebranchens udfordringer i forhold til klimaaftryk og ressourceforbrug. Gennem tiden har ejendomsselskabet fornyet, renoveret og bevaret ca. 500.000 kvadratmeter ejendom.

Vi har gennem flere år haft et stærkt samarbejde med Ejendomsselskabet Olav de Linde, og har bl.a. hjulpet med at udarbejde en klar strategi, klimaregnskab, nye politikker samt med at opkvalificere sine medarbejdere på bæredygtighedsområdet. Derudover understøtter vi virksomheden i udarbejdelse af de årlige bæredygtighedsrapporter, samt med at udarbejde og opdatere standarder for indsamling af ESG-data på tværs af talrige lokationer, lejemål og byggepladser.

Rais

#Akademi#Rådgivning

I et tæt samarbejde med den nordjyske pejseproducent har vi i løbet af både 2022 og 2023 arbejdet på at udforme en komplet strategi for virksomhedens tilgang til ESG. Vi har kigget på de mange udfordringer, men også rigtig mange muligheder. Vi har været rådgivningspartner på både det strategiske plan, hjulpet med at udforme handleplaner, udarbejdet virksomhedens klimaregnskab og faciliteret uddannelse og opkvalificering for virksomheden og dens medarbejdere. Vi har et fortsat samarbejde omkring implementering af konkrete handleplaner og aktiviteter i virksomheden.

Mercantec

#Akademi

Vi har været rundt på flere af landets erhvervsskoler for at undervise i bl.a. klimahandling og klimaregnskab, for undervisere og netværk hos Mercantec. For på landets erhvervsuddannelser står bæredygtighed og den grønne omstilling højt på dagsordenen. Viden om og kompetencer indenfor den grønne omstilling er vigtig for erhvervslivet, og forankringen skal finde sted som en del af unges uddannelse.

IDA

#Akademi

IDA har en stolt tradition for at være leverandør af kurser og uddannelse for deres medlemmer. Derfor ser vi en stor værdi i den alliance, der er indgået vores organisation og IDA imellem. I samarbejdet udbydes en række af vores kurser via IDA. Det skaber værdi for både os, for IDA og ikke mindst for medlemmer af Ingeniørforeningen.
IDA er en af Danmarks største fagforeninger og interessepartner. Med mere end 140.000 medlemmer i det danske erhvervsliv, er IDA helt ufravigeligt en del af det maskineri, der skal være med til at opkvalificere den danske arbejdsstyrke på den grønne omstilling

Kimbrer Computer

#Rådgivning

En veletableret virksomhed – international leverandør af nyt, brugt og renoveret hardware og enterprise it-udstyr, der for alvor vil arbejde med ESG som et pejlemærke for forretningen. Vi har fungerer som rådgivende samarbejdspartner for Kimbrer Computer, og har i et spændende og stadigt igangværende projekt udarbejdet en komplet og helhedsorienteret ESG strategi for virksomheden. Som full-service ESG-partner fortsætter vi med at være en del af rejsen i det forestående arbejde med at implementere og forankre strategien i konkrete handlinger. Vi udarbejder også deres årlige Sustainability rapport.

Vi gør dig klar til en bæredygtig fremtid: Hurtig omstilling og bedre omdømme med værdiskabende kommunikation og rapportering

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions