Rapportering, regnskaber og
relationsarbejde

Engagér jeres vigtigste interessenter i jeres forretning via målrettet rapportering og kommunikation om jeres formål og resultater med CSR.

Ordentlig og ansvarlig kommunikation accelerer alle typer af målopfyldelse, mens greenwashing og uunderbygget kommunikation risikoudsætter alle de relationer, som virksomheden lever af.

Derfor er det afgørende, at fremskridt og tiltag kommunikeres til virksomhedens omverden på en relevant, huskværdig, troværdig og værdiskabende måde. Det gælder både lovpligtig rapportering, intern kommunikation og ekstern kommunikation til marked, leverandører, myndigheder og investorer.

Sustainable Business Solutions er specialister i både rapporteringsstandarder, datahåndtering og kommunikationsdesign.

Vi tilbyder bl.a. bistand til:

  • CSR-rapporter jf. gældende krav (ÅRL 99a, CSRD m.fl)
  • Klimaregnskaber
  • Implementering af rapporteringsstandarder
  • Kommunikationsstrategi
  • Intern og ekstern kommunikation (awarenesskampagner, implementeringsmateriale mv.)
  • Brandaktiviteter
  • Tekstproduktion

Cases

Asetek

#Rapportering#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

Holmris B8

#Rapportering#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Spar Nord

#Rapportering#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

FairWind

#Rapportering#Rådgivning

Vi har bistået FairWind i arbejdet med at udarbejde deres første taksonomirapport. FairWind installerer og servicerer vindmølleturbiner, både på land og på havet. Med hovedkvarter i Danmark og kontorer i 18 yderligere lande, er FairWind en global partner i vindindustrien. Med sine mere end 1500 teknikere har FairWind opereret i mere end 40 lande.

Olav de Linde

#Akademi#Rapportering#Rådgivning

Siden 1974 har Ejendomsselskabet Olav de Linde købt, renoveret og udlejet bygninger med sjæl. I dag har ejendomsselskabet mere end 100 medarbejdere, fordelt i Aarhus, Odense og København. Fra sin oprindelse, har Ejendomsselskabet Olav de Linde været opmærksom på byggebranchens udfordringer i forhold til klimaaftryk og ressourceforbrug. Gennem tiden har ejendomsselskabet fornyet, renoveret og bevaret ca. 500.000 kvadratmeter ejendom.

Vi har gennem flere år haft et stærkt samarbejde med Ejendomsselskabet Olav de Linde, og har bl.a. hjulpet med at udarbejde en klar strategi, klimaregnskab, nye politikker samt med at opkvalificere sine medarbejdere på bæredygtighedsområdet. Derudover understøtter vi virksomheden i udarbejdelse af de årlige bæredygtighedsrapporter, samt med at udarbejde og opdatere standarder for indsamling af ESG-data på tværs af talrige lokationer, lejemål og byggepladser.

Rais

#Akademi#Rådgivning

I et tæt samarbejde med den nordjyske pejseproducent har vi i løbet af både 2022 og 2023 arbejdet på at udforme en komplet strategi for virksomhedens tilgang til ESG. Vi har kigget på de mange udfordringer, men også rigtig mange muligheder. Vi har været rådgivningspartner på både det strategiske plan, hjulpet med at udforme handleplaner, udarbejdet virksomhedens klimaregnskab og faciliteret uddannelse og opkvalificering for virksomheden og dens medarbejdere. Vi har et fortsat samarbejde omkring implementering af konkrete handleplaner og aktiviteter i virksomheden.

Mercantec

#Akademi

Vi har været rundt på flere af landets erhvervsskoler for at undervise i bl.a. klimahandling og klimaregnskab, for undervisere og netværk hos Mercantec. For på landets erhvervsuddannelser står bæredygtighed og den grønne omstilling højt på dagsordenen. Viden om og kompetencer indenfor den grønne omstilling er vigtig for erhvervslivet, og forankringen skal finde sted som en del af unges uddannelse.

IDA

#Akademi

IDA har en stolt tradition for at være leverandør af kurser og uddannelse for deres medlemmer. Derfor ser vi en stor værdi i den alliance, der er indgået vores organisation og IDA imellem. I samarbejdet udbydes en række af vores kurser via IDA. Det skaber værdi for både os, for IDA og ikke mindst for medlemmer af Ingeniørforeningen.
IDA er en af Danmarks største fagforeninger og interessepartner. Med mere end 140.000 medlemmer i det danske erhvervsliv, er IDA helt ufravigeligt en del af det maskineri, der skal være med til at opkvalificere den danske arbejdsstyrke på den grønne omstilling

Kimbrer Computer

#Rådgivning

En veletableret virksomhed – international leverandør af nyt, brugt og renoveret hardware og enterprise it-udstyr, der for alvor vil arbejde med ESG som et pejlemærke for forretningen. Vi har fungerer som rådgivende samarbejdspartner for Kimbrer Computer, og har i et spændende og stadigt igangværende projekt udarbejdet en komplet og helhedsorienteret ESG strategi for virksomheden. Som full-service ESG-partner fortsætter vi med at være en del af rejsen i det forestående arbejde med at implementere og forankre strategien i konkrete handlinger. Vi udarbejder også deres årlige Sustainability rapport.

Vi gør dig klar til en bæredygtig fremtid: Hurtig omstilling og bedre omdømme med værdiskabende kommunikation og rapportering

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi kontakter dig snarest for at aftale nærmere.

Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, kan du kontakte Peter Mulvad Sørensen på 4038 3294 eller peter@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions