Slide Sammen gør vi CSR og bæredygtighed konkret, kommercielt
og køreklart til din forretning.
Full Service CSR Management Consulting
Strategi - Implementering - Rapportering
Giv din forretning
et bæredygtigt
forspring

Fokus & strategi

Find jeres unikke formål med CSR, og skab forretning med en strategi, som verden vil elske jer for.

Læs mere

Rapportering & kommunikation

Engagér jeres vigtigste interessenter i jeres forretning via målrettet rapportering og kommunikation om jeres formål og resultater med CSR.

Læs mere

Indsigt & inspiration

Skærp jeres formål og unikke position i markedet med et 365 graders udsyn på trends og tendenser i verden omkring jer.

Læs mere

Implementering & projektledelse

Aktivér jeres formål og strategi med målrettede indsatser og tiltag, der spiller optimalt sammen med jeres forretning.

Læs mere

Digitalisering af CSR

Luk Excel-arket, og sæt strøm til jeres CSR-data med et cloud-baseret system til effektiv og enkel datahåndtering.

Læs mere

Træning & DIY

Lær at udvikle og lede CSR som en forretningsdisciplin med træning og guidance fra erfarne specialister.

Læs mere

”Find jeres unikke formål med CSR og bæredygtighed,
som verden vil elske jer for”!

Vi tilfører fokus & strategi

For at styrke konkurrencedygtigheden og et positivt image kræves dyb forståelse for virksomhedens kontekst og CSR-mæssige styrker og svagheder. På det grundlag udleder vi jeres unikke formål og bygger en relevant, operationel, dynamisk og kommercielt rettet strategimotor for CSR.

 • Formål, vision og strategisk ramme
 • Ambitionsniveauer og mål
 • Væsentligheds-, risiko,- og interessentanalyser
 • Projektbeskrivelse og handleplaner
 • CSR-politikker

Vi sikrer implementering og projektledelse

Stærk eksekvering af CSR-strategien er afgørende for at realisere jeres image- og forretningsmæssige mål med CSR. Vi er specialister i løsninger til dokumentation og udvikling af forretningsdrevet CSR og bæredygtighed i praksis. Vi hjælper jer med at få CSR til at fungere optimalt i forretningen gennem implementering af de rette initiativer. 

 • Code of conduct for medarbejdere
 • Projektledelse af indsatser under CSR-strategien
 • Kortlægning og reduktion af CO2- og klimagasudslip
 • Klimakvoter til CO2-kompensering
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • Optimering af social sponsering og lokalt engagement
 • Ledelse og organisering af CSR-organisationen
 • CSR-standarder (bl.a. GRI Standards, UN Global Compact)

Vi skaber rapportering og kommunikation i øjenhøjde

Engagér jeres vigtigste interessenter i forretningen via målrettet rapportering og kommunikation om jeres formål og resultater med CSR. Med vores erfaring inden for rapporteringsregler, CSR-standarder, datahåndtering og kommunikationsdesign hjælper vi jer med at opstille et konkret CSR-regnskab, der klart formidler udviklingen på de relevante målepunkter for ansvarlighed i jeres forretning. Vi hjælper jer også med inspiration og indspark til, hvordan I kan integrere CSR i virksomhedens generelle kommunikation og stakeholder engagement.

 • CSR-rapporter
 • CSR-rapporteringsstandarder (fx GRI Standards)
 • Redegørelse jf. årsregnskabslovens regler
 • Cloud-baseret system til CSR Data Management
 • System til klimaregnskaber
 • Interne CSR-kampagner
 • Kommunikationsdesign
 • Tekstproduktion og PR

Vi digitaliserer CSR

Identifikation, indhentning, lagring, analyse og rapportering af klima-, miljø- og medarbejderdata på tværs af organisationen og værdikæden kan være komplekst og tidskrævende. Men nødvendigt for at sikre relevant og valid rapportering og kommunikation om jeres CSR-performance. Vi hjælper jer med at implementere et cloud-baseret system til CSR Data Management, som giver jer en digital infrastruktur i hele organisationen til nem og overskuelig håndtering og rapportering af samtlige CSR-data. 

 • Klimaregnskaber
 • Miljørapporter
 • HR-data og aktivitetslog
 • Leverandørdialog og opfølgning på Code of Conduct
 • Digital CSR-organisation på tværs af afdelinger og landegrænser

Vi giver indsigt og inspiration til bæredygtige forspring

Trends og tendenser udvikler sig konstant hos kunder, medarbejdere og i samfundet generelt. For at sikre CSR-mæssig konkurrencedygtighed og differentiering er de vitale at holde sig ajour med. Vi hjælper jer med at få overblikket og forberede jeres CSR-strategi og -formål med indsigt og inspiration til at skabe bæredygtige forspring og minimere risici.

 • Trendanalyser og -markedsanalyser
 • Trendrapporter
 • Interessentinterviews (internt og eksternt)
 • Foredrag og inspirationsoplæg
 • Træning i CSR som forretningsdisciplin

Vi tilbyder træning og DIY redskaber

For at realisere jeres CSR-mål, må organisationen kunne forstå og arbejde med CSR som forretningsdisciplin. Vi hjælper jer med at træne ledere og medarbejdere i CSR-områdets mange forskellige temaer og instrumenter. Vi har har desuden gode erfaringer med fælles drevne CSR-projekter, hvor konsulenten antager en rolle som inspirator, sparringspartner og support for jeres CSR-ansvarlige i stedet for at være den primære eksekveringskraft. Dette kan sikre større videnoverførsel og skærpe jeres interne CSR-færdigheder.

 • Træningskursus i CSR som forretningsdisciplin
 • Træning i CSR-standarder (UNGC, GRI Standards m.fl.)
 • Oplæring af medarbejdere i CSR
 • Ekstern CSR Manager til intern support
 • FN’s Verdensmål
 • CSR-certificering
 • Hjælp til CSR-kompetenceafklaring

”The world needs more sustainable business
solutions. So, let’s do it!”

Kontakt os

Thue Birk Svenningsen

Partner og seniorkonsulent

Telefon: (+45) 28 12 24 22

E-mail: thue@sbsolutions.dk

Adresse:

Ellemosen 3

8680 Ry

c/o Ry Væksthus, Studio 2

Sustainable Business Solutions ApS

CVR-nr.: 40453881

Forretningsbetingelser – Maj 2019