Strategiudvikling

Find jeres unikke formål med CSR, og skab forretning med en strategi, som verden vil elske jer for.

Læs mere

Implementering & projektledelse

Aktivér jeres formål og strategi med målrettede indsatser og tiltag, der spiller optimalt sammen med jeres forretning.

Læs mere

Rapportering & kommunikation

Engagér jeres vigtigste interessenter i jeres forretning via målrettet rapportering og kommunikation om jeres formål og resultater med CSR.

Læs mere

Uddannelse og træning

Lær at udvikle og lede CSR som en forretningsdisciplin med træning og guidance fra erfarne specialister.

Læs mere

Styr på CSR-data

Luk Excel-arket, og sæt strøm til jeres CSR-data med et cloud-baseret system til effektiv og enkel datahåndtering.

Læs mere

“Med en kompetent, struktureret og dedikeret indsats fra Thue,

fik vi vores CSR rapport forbedret markant.”

– Steffen Max Høegh, CSR Direktør, HOLMRIS B8 Circular

Strategiudvikling

Udviklingen af en stærk og forretningsdrevet CSR-strategi tager afsæt i en dyb forståelse af virksomhedens kontekst, styrker og svagheder. I processen arbejder vi bl.a. med:

 • Formål, vision og strategisk ramme
 • Ambitionsniveauer og mål
 • Væsentligheds-, risiko,- og interessentanalyser
 • Udvikling af politikker
 • Projektbeskrivelser og handlingsplaner

Implementering og projektledelse

Stærk eksekvering er nøglen til succes med forretningsdrevet CSR. På tværs af brancher er vi specialister i de værktøjer, der får virksomhedens strategiske initiativer til at fungere i praksis:

 • Code of Conduct
 • Kortlægning og reduktion af CO2- og klimagasemissioner
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • Opbygning af CSR-organisation- og governance
 • Implementering af CSR-standarder (GRI, UN Global Compact, UN PRI mv.)
 • Optimering af social sponsorering af lokalt engagement

Rapportering og kommunikation

CSR-rapportering og -kommunikation handler om at engagere virksomhedens interessenter og fortælle om strategier, handlinger og resultater. Vi er specialister i både rapporteringsstandarder, datahåndtering og kommunikationsdesign. Vi tilbyder bl.a. bistand til:

 • CSR-rapporter
 • Implementering af rapporteringsstandarder
 • Datahåndtering (digital platform)
 • Klimaregnskab
 • Intern kommunikation (awarenesskampagner, implementeringsmateriale mv.)
 • Brandaktiviteter
 • Tekstproduktion og PR

Styr på CSR-data

En vigtig del af CSR-indsatsen handler om at identificere, indhente, lagre, analysere og rapportere data på tværs af organisationen og virksomhedens værdikæde. Vi hjælper med implementering af de rette digitale løsninger og processer, så klima-, miljø- og medarbejderdata bliver operationelle:

 • Klimaregnskaber
 • Miljørapporter
 • HR-data og aktivitetslog
 • Leverandørdialog og opfølgning på Code of Conduct
 • Digital CSR-organisation
 • Data Management Platform

Uddannelse og træning

For at kunne realisere sine CSR-målsætninger, må man kunne forstå og arbejde med CSR som forretningsdisciplin. Vi kan hjælpe med at træne virksomhedens medarbejdere i CSR-områdets mange forskellige temaer og instrumenter. Vi tilbyder bl.a. hands-on træning i:

 • CSR som forretningsdisciplin
 • CSR-standarder
 • Certificering
 • Dataindsamling og -analyse
 • FN’s Verdensmål

Senest har vi lanceret et målrettet træningsprogram, der klæder virksomhedens ledere og nøglemedarbejdere på til klimahandling og klimaregnskab i praksis. Læs mere om vores nye træningstilbud på klimakurser.dk.

”Vi har fået et stort udbytte fra vores samarbejde med Thue,
som har rådgivet OK, siden vi i 2018 blev underlagt en række skærpede krav til CSR-rapportering”

Steffen Toft Spiele, CSR-ansvarlig, OK a.m.b.a.

Klimahandling og klimaregnskab i praksis

Rapportering om klimahandlinger er allerede et lovkrav for store virksomheder og forventes i de kommende år at blive en nødvendighed for mange flere. Dels i form af udvidede lovkrav, dels som krav fra kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at nedbringe klimabelastninger i hele værdikæden. 

Derfor tilbyder vi nu et klimakursus, der sætter virksomhedens medarbejdere i stand til at forbedre, målstyre og overskue virksomhedens klimaindsats og -rapportering, så klimahandlinger bliver til en konkurrencemæssig fordel frem for en administrativ bryde.

Læs mere om vores nye træningstilbud på klimakurser.dk.

Kontakt os

Thue Birk Svenningsen

Partner og seniorkonsulent

Telefon: (+45) 28 12 24 22

E-mail: thue@sbsolutions.dk

Adresse:

Ellemosen 3

8680 Ry

c/o Ry Væksthus, Studio 2

Sustainable Business Solutions ApS

CVR-nr.: 40453881

Forretningsbetingelser – Maj 2019