EN – Rapportering, regnskaber og
relationsarbejde

Engagér jeres vigtigste interessenter i jeres forretning via målrettet rapportering og kommunikation om jeres formål og resultater med CSR.

Ordentlig og ansvarlig kommunikation accelerer alle typer af målopfyldelse, mens greenwashing og uunderbygget kommunikation risikoudsætter alle de relationer, som virksomheden lever af.

Derfor er det afgørende, at fremskridt og tiltag kommunikeres til virksomhedens omverden på en relevant, huskværdig, troværdig og værdiskabende måde. Det gælder både lovpligtig rapportering, intern kommunikation og ekstern kommunikation til marked, leverandører, myndigheder og investorer.

Sustainable Business Solutions er specialister i både rapporteringsstandarder, datahåndtering og kommunikationsdesign.

Vi tilbyder bl.a. bistand til:

  • CSR-rapporter jf. gældende krav (ÅRL 99a, CSRD m.fl)
  • Klimaregnskaber
  • Implementering af rapporteringsstandarder
  • Kommunikationsstrategi
  • Intern og ekstern kommunikation (awarenesskampagner, implementeringsmateriale mv.)
  • Brandaktiviteter
  • Tekstproduktion

EN – Cases

Spar Nord

#Kommunikation#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

Revolution Race

#Kommunikation#Rådgivning

Revolution Race fik en gennemført sustainability rapport bygget op omkring det globale GRI-rammeværk

Asetek

#Kommunikation#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

Holmris B8

#Kommunikation#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

EN – KAB

KAB-Fællesskabet vil være en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil på bl.a. klimaområdet. Vi har bistået med dataanalyser og implementering af system til klimaregnskab for de mere en 67.000 boliger.

EN – Polar Seafood

CSR politikker: Polar Seafood fik udviklet et helt batteri af CSR politikker for menneskerettigheder, miljø, klima og anti-korruption. Politikker der følger de toneangivende standarder og tangerer rapporteringskravene i årsregnskabsloven

EN – Crispy Food

Crispy Food fik en komplet ESG strategi og et roadmap med indsatser, der vil indfri de strategiske målsætninger

EN – Kangamiut Seafood

CSR Management support. Via en retainer-aftale bistod vi i den løbende udvikling af en systematisk, helhedsorienteret og resultatskabende CSR-indsats. Herunder beslutninger og indsatser på strategisk og operationelt plan såvel indenfor kommunikation og afrapportering af mål, indsatser og faktisk skabte resultater.

EN – Lemvigh-Müller

Skræddersyet forløb med en række klimakurser som led i at uddanne grossistens tusindvis af kunder i klimaregnskab og klimahandling i praksis. Lemvigh-Müller tager proaktivt del i at forberede kunderne på grøn omstilling og konkurrencedygtighed.

EN – Vi gør dig klar til en bæredygtig fremtid: Hurtig omstilling og bedre omdømme med værdiskabende kommunikation og rapportering