EN – Analyse, strategi
og implementering

Vi hjælper virksomheder med at udvikle og eksekvere forretningsdrevne CSR-strategier gennem analyse, strategiudvikling og bistand til implementering.

Analyse og strategiudvikling

Udviklingen af en stærk og forretningsdrevet CSR-strategi tager afsæt i en dyb forståelse af virksomhedens kontekst, styrker og svagheder. I processen arbejder vi bl.a. med:

 • Formål, vision og strategisk ramme
 • Ambitionsniveauer og mål
 • Væsentligheds-, risiko,- og interessentanalyser
 • Udvikling af politikker
 • Projektbeskrivelser og handlingsplaner

Projektledelse og implementering

Stærk eksekvering er nøglen til succes med forretningsdrevet CSR. På tværs af brancher er vi specialister i de værktøjer, der får virksomhedens strategiske initiativer til at fungere i praksis:

 • Code of Conduct
 • ESG impact assessments
 • Kortlægning og reduktion af CO2-emissioner
 • Ansvarlig leverandørstyring
 • Opbygning af CSR-organisation- og governance
 • Implementering af CSR-standarder (UNGPs, GRI, UN Global Compact mv.)
 • Optimering af social sponsorering og lokalt engagement

Styr på CSR-data

En vigtig del af CSR-indsatsen handler om at identificere, indhente, lagre, analysere og rapportere data på tværs af organisationen og virksomhedens værdikæde. Vi hjælper med implementering af de rette digitale løsninger og processer, så klima-, miljø- og medarbejderdata bliver operationelle:

 • ESG-data og KPI’er
 • Klimaregnskaber
 • HR-data
 • Leverandørdialog og opfølgning på Code of Conduct
 • Digital CSR-organisation
 • Data Management Platform

EN – Cases

Polar Seafood

#Rådgivning

CSR politikker: Polar Seafood fik udviklet et helt batteri af CSR politikker for menneskerettigheder, miljø, klima og anti-korruption. Politikker der følger de toneangivende standarder og tangerer rapporteringskravene i årsregnskabsloven

Spar Nord

#Rapportering#Rådgivning

Spar Nord fik en grundig og veldesignet CSR rapport udarbejdet. En rapport der møder rapporteringskravene og samtid giver et grundigt datadrevet indblik i bankens udvikling på ESG-området.

KAB

#Rådgivning

KAB-Fællesskabet vil være en dagsordensættende administrationsorganisation med en tydelig bæredygtig profil på bl.a. klimaområdet. Vi har bistået med dataanalyser og implementering af system til klimaregnskab for de mere en 67.000 boliger.

Asetek

#Rapportering#Rådgivning

Udvikling af komplet ESG setup med strategi, roadmap, sustainability rapport og styregruppe. Resultatet har bl.a. løftet ESG-ratingen og styrket forretningsudviklingen. SBS har desuden hjulpet med at implementere ESG politikker, klimaregnskab og due diligence processer.

Revolution Race

#Rapportering#Rådgivning

Revolution Race fik en gennemført sustainability rapport bygget op omkring det globale GRI-rammeværk

Crispy Food

#Rådgivning

Crispy Food fik en komplet ESG strategi og et roadmap med indsatser, der vil indfri de strategiske målsætninger

Holmris B8

#Rapportering#Rådgivning

CSR rapportering: Udarbejdelse af redegørelse for samfundsansvar, der indeholder komplet rapportering jf. årsregnskabslovens 99a og 99b.

Kangamiut Seafood

#Rådgivning

CSR Management support. Via en retainer-aftale bistod vi i den løbende udvikling af en systematisk, helhedsorienteret og resultatskabende CSR-indsats. Herunder beslutninger og indsatser på strategisk og operationelt plan såvel indenfor kommunikation og afrapportering af mål, indsatser og faktisk skabte resultater.

EN – Lemvigh-Müller

Skræddersyet forløb med en række klimakurser som led i at uddanne grossistens tusindvis af kunder i klimaregnskab og klimahandling i praksis. Lemvigh-Müller tager proaktivt del i at forberede kunderne på grøn omstilling og konkurrencedygtighed.

EN – Global Compact

Klimakurser til +500 medlemsvirksomheder. Klimakurser er træningspartner for Global Compact Network Denmark, som får plug&play kursusløsninger til de mange medlemmer i netværket.

EN – Fra benspænd til højdespring: Sådan bliver CSR til forretningsfordele