Derfor skal I som bestyrelse have indsigt i scope 3

Er du bestyrelsesmedlem i en SMV eller stor virksomhed, er det uundgåeligt, at du før eller siden skal forholde dig til virksomhedens emissioner. Her er otte grunde til at give sig i kast med det såkaldte scope 3 – hellere i dag end i morgen.

I en tid, hvor bæredygtighed og klimaforandringer står øverst på den globale agenda, bliver det stadigt vigtigere for virksomheders bestyrelser at have en dybdegående forståelse af deres miljømæssige fodaftryk. En central del af denne forståelse er håndteringen af scope 3-emissioner, som dækker de indirekte udledninger i en virksomheds værdikæde – fra råvareindkøb til kundernes brug af produkterne. I denne artikel giver vi otte begrundelser for, hvorfor det er afgørende for en bestyrelse at kende til arbejdet med scope 3, og hvordan en strategisk tilgang til disse emissioner kan skabe betydelige fordele for virksomheden.

1. Compliance og regulatoriske krav

Mange lande og regioner øger deres regulatoriske krav til virksomheders miljørapportering. Dette inkluderer ofte rapportering af scope 3-emissioner, som dækker de indirekte emissioner i en virksomheds værdikæde. At være opmærksom på disse krav og have en strategi for at opfylde dem kan hjælpe virksomheden med at undgå juridiske og økonomiske sanktioner.

2. Risiko- og omkostningsstyring

Scope 3-emissioner udgør ofte den største del af en virksomheds samlede CO2-aftryk. At ignorere disse kan føre til en undervurdering af virksomhedens klimarisici. Bestyrelsen skal forstå disse risici for at træffe informerede beslutninger om investeringer og forretningsstrategier, hvilket kan inkludere potentielle ændringer i forsyningskæden for at reducere omkostninger og minimere risiko.

3. Konkurrencefordel

Virksomheder, der proaktivt håndterer deres scope 3-emissioner, kan opnå en konkurrencefordel. Både forbrugere og investorer bliver i stigende grad opmærksomme på og vælger virksomheder med stærke bæredygtighedsprofiler. En virksomhed, der er i stand til at demonstrere reduktioner i scope 3-emissioner, kan derfor tiltrække flere kunder og investorer.

4. Reputation og omdømme

Et stærkt engagement i at reducere scope 3-emissioner kan forbedre virksomhedens omdømme. Medier, NGO’er og offentligheden holder i stigende grad øje med virksomheders miljøpåvirkning. En virksomhed, der aktivt reducerer sine indirekte emissioner, kan opnå positive medieomtale og styrke sin position som en ansvarlig aktør i markedet.

5. Strategisk beslutningstagning

Bestyrelsen spiller en central rolle i at fastlægge virksomhedens strategiske retning. At forstå scope 3-emissioner giver bestyrelsen mulighed for at integrere bæredygtighed i virksomhedens kerneforretningsstrategier. Dette kan omfatte udvikling af mere bæredygtige produkter, innovation i processer og materialer, og samarbejde med leverandører for at forbedre hele værdikædens miljømæssige fodaftryk.

6. Finansiel performance

Investorer og analytikere vurderer i stigende grad virksomheders miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) præstationer som en del af deres finansielle analyse. At have en solid forståelse af og strategi for scope 3-emissioner kan derfor påvirke virksomhedens markedsværdi og adgang til kapital positivt.

7. Fremtidssikring

Klimaændringer og ressourceknaphed kan påvirke virksomhedens fremtidige drift og markedsvilkår. Ved at forstå og adressere scope 3-emissioner kan bestyrelsen bedre forberede virksomheden på fremtidige udfordringer og muligheder, sikre langvarig bæredygtighed og modstandsdygtighed over for eksterne miljømæssige faktorer.

8. Stakeholder engagement

Engagement med interessenter, herunder kunder, medarbejdere, leverandører og regulatorer, er vigtig for virksomhedens succes. Transparens omkring scope 3-emissioner og proaktive reduktionsstrategier kan styrke relationer og tillid mellem virksomheden og dens interessenter.

Ved at forstå og aktivt arbejde med Scope 3-emissioner, kan en bestyrelse sikre, at virksomheden ikke kun overholder gældende lovgivning, men også positionerer sig som en leder inden for bæredygtighed, hvilket kan skabe langsigtet værdi for både virksomheden og dens interessenter.


Indlægget “En guide til scope 3-udledninger” udgives i samarbejde med bestyrelsesnetværket AROS BOARD og den digitale platform for dataanalyse og business intelligence-løsninger, Solitwork. AROS BOARD og Solitwork dykker hver tredje uge ned i et aktuelt ESG-emne i en faglig artikel, der udgives til gode for AROS BOARDS netværk. Gennem vores gode partnerskab med Solitwork bidrager vi med faglige indsigter og gode råd fra vores erfarne rådgivere.

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions