Kompetenceudvikling til nøglemedarbejdere

CSR-strategi og -handling kræver kompetencer, vi ikke har haft i skolen. Det gælder kendskab til bæredygtig ledelse, protokoller og konventioner, til klimaregnskab og verdensmål samt til best og worst practice på CSR-området.

Det er en sund og langsigtet beslutning at investere i medarbejdernes kompetencer. Derfor har Sustainable Business Solutions erfarne rådgivere og eksperter i didaktik og undervisning udviklet et katalog af unikke træningsprogrammer for ledere og nøglemedarbejdere.

Med vores kurser bliver du hurtigt og sikkert i stand til at forstå, rammesætte og lede de væsentligste områder inden for bæredygtighed, så det bliver en konkurrencemæssig fordel frem for en administrativ byrde. Kursernes form og indhold er baseret på førstehåndserfaring med, hvad der skal til for at omsætte bæredygtighed til strategi og resultatskabelse.

Vi tilbyder både træning med fysisk fremmemøde, live online undervisning og skræddersyede forløb til enkeltvirksomheder.

På vores træningsprogrammer kan man bl.a. lære mere om:

  • Sustainability management i praksis – det du skal vide for at lede bæredygtighed i virksomheden
  • Klimahandling og klimaregnskab i praksis – du kan læse mere på websitet Klimakurser.dk
  • Strategisk klimaledelse

Mere end 1.500 nøglemedarbejdere fra danske og internationale virksomheder har allerede gennemført vores kurser.

 +

Har uddannet sig via vores træningstilbud

 +

Har deltaget på et af vores live online webinars

  af 5

Er den gennemsnitlige tilfredshedsscore fra vores deltagere

Kurser & inspirationsmøder

Det siger deltagerne

”Jeg synes det er positivt, at kurset favner så bredt, som det gør. Frem for et fokus på hot topics, som verdensmålene eller cirkularitet alene, så starter vi fra bunden og får det hele med. I mit arbejde har jeg mest arbejdet med social bæredygtighed. Derfor er det godt at få et bedre indblik i de andre aspekter af ESG. Jeg erindrer ikke før at have deltaget i undervisning, hvor jeg kunne holde et skarpt fokus gennem mere end 100 slides på én dag.”

Mads Holm, Corporate Responsibility Team Lead, ECCO Holding A/S

”Klimaindsatsen er ikke en blød værdi hos os. Den er både vigtig for vores samfundsansvar og konkurrencekraft, og på kurset fik vi for alvor fat om de værktøjer, vi skal bruge til at styrke vores viden på området. Udover det høje faglige niveau har vi været  rigtig glade for den faglige sparring og netværk med kolleger fra andre virksomheder og andre brancher.”

Louise Schouv Petersen, Projektleder Polar Seafood

”Mit udgangspunkt for at deltage i kurset er få viden og kvalificeret sparring til arbejdet med at gå fra bæredygtighedsstrategi til implementering på det operationelle niveau. Uddannelsen i sustainability management i praksis giver både en solid indføring i bæredygtighed historisk, begrebsmæssigt og lovgivningsmæssigt, såvel som praksisnær viden om, hvordan man bedst sikrer forretningsdrevet bæredygtighed.”

Helle Thorsøe Larsen, Kommunikationskonsulent, Ejendomsselskabet Olav de Linde

“Vi ønsker at være fuldt gennemsigtige på klimaområdet og bidrage positivt til klimaindsatsen i de værdilæder, vi indgår i. Vi var allerede godt i gang med arbejdet, men kurset har hjulpet os med at blive skarpere på regnskabspricipper, rapportering og detaljerne omkring de tre ‘scopes’ for CO2-udledning.”

Amanda Mikkelsen, Controller & CSR Manager, Asetek

”Det overrasker mig, at jeg allerede efter første dag føler, at jeg har fået så meget ud af det. Det er rart at få et overblik over hele området, men det er specielt nyttigt af få den struktur og det fokus, som man ikke selv kan læse sig frem til. Jeg har ansvar for indsamling af data til vores klimaregnskab, så det er der mit fokus ligger her og nu, men kurset har allerede givet mig rigtig meget. Det tegner ret godt indtil videre.”

Karen Bock, Administrationschef, Ejendomsselskabet Olav De Linde

“Jeg har ikke en baggrund indenfor området, så det er rigtig godt med den strukturerede tilgang og det forretningsmæssige fokus i undervisningen. Kangamiut har haft en lidt mere sporadisk tilgang til bæredygtighedsarbejdet, så det er godt at få det her overblik, så vi kan udvikle en helhedsorienteret tilgang og strategi for vores indsatser fremadrettet.”

Annette Mortensen, Management Support, Kangamiut Holding

“Viden om klimahandlinger er en naturlig del af vores fremtidige kompetencesæt, og derfor passer kurset rigtig godt til vores  udviklingsbehov her og nu.”

Ninna Holch, CSR Officer i Spar Nord

”Jeg var spændt på, om niveauet passede til mig, da jeg er relativt ny i sustainability management, men underviseren er rigtig god, og det fungerer bare godt. De historiske nedslag gør det nemt at forstå begreber og baggrunde.”

Nina Larsen, Seniorrådgiver, DKPU FMBA

”Mit udgangspunkt for at deltage i kurset er få viden og kvalificeret sparring til arbejdet med at gå fra bæredygtighedsstrategi til implementering på det operationelle niveau. Uddannelsen i sustainability management i praksis giver både en solid indføring i bæredygtighed historisk, begrebsmæssigt og lovgivningsmæssigt, såvel som praksisnær viden om, hvordan man bedst sikrer forretningsdrevet bæredygtighed.”

Helle Thorsøe Larsen, Kommunikationskonsulent, Ejendomsselskabet Olav de Linde

”Kurset har fungeret godt for mig – før kurset var jeg lidt usikker og tøvende i forhold til, hvordan hele bæredygtighedsagendaen kunne integreres i vores arbejde. Men nu føler jeg mig mere komfortabel i mit arbejde med ESG. På kurset har jeg fået nye indsigter og ny viden om feltet, som jeg kan bruge til at arbejde videre med mål og indsatser for bæredygtighed i Bitten og Mads Clausens fond. Jeg har fået en masse fakta på plads, som kun få i mit faglige netværk har endnu, og som jeg kan bringe i spil i samarbejdet med mine kollegaer og med fondens ledelse.”

Kari Stochholm, Kommunikationschef, Bitten og Mads Clausens fond

“Jeg synes det har været et supergodt kursus. Jeg har været rigtig glad for at få en indsigt i det nye direktiv, der kommer på EU-niveau. Det er klart, hvor overvældende det kommer til at være i fremtiden for store som små virksomheder. Før kurset havde jeg høje ambitioner om at skulle forstå ESG-området. Kurset har helt sikkert givet mig et bedre overblik og en dybere forståelse, selvom det også er kommet bag på mig, hvor komplekst feltet egentligt er.”

Karoline Fogh Gustafsson, Konsulent, Lendager

“Den høje faglighed på kurset har gjort, at jeg har fået helt anden opfattelse af, hvor komplekst ESG-området er. Som sådan har jeg nok en lidt anden indgangsvinkel til hele feltet, men kurset har givet mig ny viden, som kvalificerer og informerer mit samarbejde med virksomheder og andre interessenter i arbejdsmarkedsafdelingen i Frederiksberg kommune.”

Annette Kjær Sørensen, Centerleder, Arbejdsmarkedsafdelingen, Frederiksberg kommune

”Jeg synes, kurset har været rigtig godt og lærerigt. Det er et komplekst felt med meget at tage fat på. Vi har før arbejdet med bæredygtighed i Fujifilm Diosynth Biotechnologies, men fremadrettet skal vores tilgang til ESG være mere systematisk. Efter min deltagelse i ’Sustainability Management i praksis’, føler jeg mig klart mere komfortabel i min rolle som sustainability manager.”

Jacob Skou, ESG-specialist, Fujifilm Diosynth Biotechnologies

”Der er mange begreber at holde styr på fra starten, så det er godt, at holdene har en størrelse, hvor der er plads til sparring. Jeg er seniorkonsulent i Inspari, og sustainability har været en del af vores strategi i et stykke tid. Vi har især haft fokus på den sociale bæredygtighed, og på kurset opkvalificerer jeg mig, så vi i organisationen kan arbejde systematisk og holistisk med ESG.”

David Kofod Hanna, Senior Consultant, Inspari A/S

”Arbejdet med klima var nyt for mig, men kurset har givet mig en rigtig god grundforståelse af, hvad det vil sige at arbejde med klima og klima-regnskab. Vi kom på en pædagogisk måde hele vejen fra globale principper til konkrete handlinger, og jeg føler mig langt mere parat til at indgå i de opgaver der opstår i arbejdet med klima og svare de interessenter, der ønsker at få uddybet hvad Easyfood gør i klimadagsordenen.”

Kirsten Jensen, Chief Innovation Officer, Easyfood

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi kontakter dig snarest for at aftale nærmere.

Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, kan du kontakte Peter Mulvad Sørensen på 4038 3294 eller peter@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions