En guide til scope 3-udledninger

Skal din virksomhed til at rapportere på scope 3-udledninger? Her er en overordnet gennemgang af, hvordan du griber arbejdet an, hvorfor scope 3 er vigtigt samt tre gode råd til, hvordan din virksomhed tackler arbejdet bedst muligt.

At håndtere virksomhedens udledninger er en kompleks udfordring, men det er en nødvendighed for vores planet. Scope 3-udledninger spiller en afgørende rolle i denne proces. Som bæredygtighedsrådgiver fra Sustainable Business Solutions vil jeg guide dig gennem denne komplicerede, men spændende udfordring. Du vil opdage, at tackling af scope 3-udledninger ikke kun er nødvendigt for planeten, men også en strategisk fordel for din virksomhed.

Hvad er scope 3?

Scope 3-udledninger refererer til de indirekte udledninger, der opstår i jeres værdikæde, både opstrøms og nedstrøms. De omfatter alt fra indkøbte varer til transport, affald og slutbrugerens brug af jeres produkter. Scope 3 udgør ofte den største del af en virksomheds samlede CO2-fodaftryk og er derfor også den mest komplekse at måle og reducere. For at håndtere denne kompleksitet er det vigtigt at følge anerkendte standarder for måling og rapportering af emissioner.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) er en internationalt anerkendt standard for måling og rapportering af drivhusgasudledninger. Den blev udviklet i samarbejde mellem World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

GHG-protokollen opdeler scope 3-udledninger i femten kategorier:

 1. Indkøbte varer og tjenesteydelser
 2. Anlægsaktiviteter
 3. Brændstofforbrug og energirelaterede aktiviteter (ikke inkluderet i Scope 1 eller 2)
 4. Transport og distribution (opstrøms)
 5. Affald fra operationer
 6. Forretningsrejser
 7. Medarbejderpendling
 8. Lejede aktiver (opstrøms)
 9. Transport og distribution (nedstrøms)
 10. Behandling af solgte produkter
 11. Anvendelse af solgte produkter
 12. Slutbehandling af solgte produkter
 13. Lejede aktiver (nedstrøms)
 14. Franchiser
 15. Investeringer

Hvorfor er Scope 3 vigtig?

At fokusere på scope 3-udledninger giver jer et komplet billede af jeres virksomheds miljøpåvirkning og åbner op for store muligheder for innovation, effektivisering og risikostyring. Virksomheder, der proaktivt håndterer deres scope 3-udledninger, positionerer sig bedre i forhold til reguleringer, investorkrav og markedsforventninger.

Lad os tage et kig på en virksomhed, der har gjort store fremskridt med Scope 3: Lego Group. Lego Group, kendt for sine farverige klodser, har indledt en ambitiøs rejse mod bæredygtighed. De har identificeret, at størstedelen af deres CO2-aftryk kommer fra produktionen af deres plastklodser (indkøbte varer og tjenester) og energiforbrug. Ved at skifte til bioplastik og investere i vedvarende energi, har de reduceret deres scope 3-udledninger markant. Samtidig har de engageret deres leverandører og samarbejdet om at finde mere bæredygtige løsninger. Dette har ikke kun reduceret deres miljøpåvirkning, men også styrket deres brand som en ansvarlig og fremtidsorienteret virksomhed.

Tre gode råd til arbejdet med scope 3

1. Kend din værdikæde

Begynd med en grundig kortlægning af virksomhedens værdikæde. Dette indebærer at identificere og forstå alle led i virksomhedens forsyningskæde og deres respektive CO2-aftryk. Brug værktøjer og standarder som GHG-protokollen for at få en struktureret tilgang. Viden er magt, og ved at kende jeres værdikæde kan I identificere de største udledningskilder og målrette jeres indsats der.

2. Engager jeres leverandører

Leverandører spiller en nøglerolle i Scope 3-udledninger. Etablér et tæt samarbejde med dem for at fremme bæredygtige praksisser. Dette kan gøres gennem fælles projekter, workshops og krav til bæredygtighed i kontrakter. I kan også overveje at belønne leverandører, der opnår specifikke bæredygtighedsmål. Dette engagement kan ikke kun reducere emissioner, men også styrke jeres forretningsrelationer og forbedre jeres forsyningskædes robusthed.

3. Implementer cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at minimere spild og maksimere ressourceeffektivitet ved at holde produkter og materialer i brug så længe som muligt. Overvej, hvordan jeres produkter kan designes til at være mere holdbare, reparerbare og genanvendelige. Dette kræver en re-tænkning af produktdesign, produktion og forretningsmodeller, men kan føre til betydelige reduktioner i scope 3-udledninger og samtidig skabe nye forretningsmuligheder.

Fremtiden for scope 3

Fremtiden tilhører de virksomheder, der kan tænke langsigtet og handle nu. Med stadig strammere reguleringer og øgede krav fra kunder og investorer vil fokus på scope 3-udledninger kun vokse. At forstå og håndtere disse udledninger er ikke blot en miljømæssig nødvendighed, men en strategisk forretningsbeslutning.

Scope 3-udledninger repræsenterer en betydelig del af jeres virksomheds samlede CO2-fodaftryk, og det kræver en strategisk tilgang, engagement og en vilje til at omfavne forandring for at tackle dem effektivt. Med de rette værktøjer og en dedikeret indsats kan I tage føringen og vise, hvordan ansvarlig forretningspraksis og økonomisk succes går hånd i hånd. Lad os sammen skabe en grønnere fremtid – en skridt ad gangen.

Ved at tage en ledende rolle i at tackle scope 3-udledninger, kan I sikre, at virksomheden ikke blot overlever, men trives i en fremtid, hvor bæredygtighed er afgørende. Det kræver mod, innovation og samarbejde – men belønningen er en stærkere, mere modstandsdygtig virksomhed, der er klar til at møde morgendagens udfordringer.


Indlægget “En guide til scope 3-udledninger” udgives i samarbejde med bestyrelsesnetværket AROS BOARD og den digitale platform for dataanalyse og business intelligence-løsninger, Solitwork. AROS BOARD og Solitwork dykker hver tredje uge ned i et aktuelt ESG-emne i en faglig artikel, der udgives til gode for AROS BOARDS netværk. Gennem vores gode partnerskab med Solitwork bidrager vi med faglige indsigter og gode råd fra vores erfarne rådgivere.

Du har booket en af aftale til ESG Tilstandsrapport.

Vi står altid klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Kontakt os på (+45) 44 40 60 44 eller info@sbsolutions.dk

Venlig hilsen

Sustainable Business Solutions